Hội nghị trực tuyến văn phòng cấp ủy

26/11/2021 - 16:14

BDK.VN - Ngày 26-11-2021, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến văn phòng cấp ủy năm 2021 để tổng kết tình hình hoạt động văn phòng cấp ủy năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện Đề tài khoa học “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng tỉnh Bến Tre”; phát động Phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong văn phòng cấp ủy giai đoạn 2021 - 2025. Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thái Bình chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh.

Theo đánh giá của Văn phòng Tỉnh ủy, trong năm 2021, với sự quan tâm chỉ đạo, góp ý thường xuyên của thường trực cấp ủy, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của từng cán bộ, công chức, người lao động nên các hoạt động của văn phòng cấp ủy, các đơn vị bảo đảm kịp thời, chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy.

Công tác tham mưu, tổng hợp có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương, tham mưu cấp ủy lãnh đạo tổ chức các cuộc họp, hội nghị, làm việc theo quy chế làm việc, chương trình công tác; tổ chức các chuyến đi cơ sở, cho ý kiến chỉ đạo và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nhất là thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết cấp ủy năm 2021; phát huy vai trò trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định; chất lượng văn bản ngày càng được nâng lên, cung cấp nhiều thông tin có giá trị, giúp cấp ủy kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh. Văn phòng cấp ủy cùng các đơn vị đã tập trung hoàn thành, đưa vào nghiệm thu và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan đảng tỉnh…

Đề tài khoa học “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng tỉnh Bến Tre” được tiến hành từ tháng 10-2019 đến tháng 6-2021. Đề tài đã thực hiện và hoàn thành tốt 3 mục tiêu cụ thể, hoàn thành cơ bản mục tiêu tổng quát của đề tài, góp phần nâng cao rõ rệt chất lượng phát hành văn bản, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thái Bình phát biểu kết luận hội nghị.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thái Bình phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thái Bình phát động Phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong văn phòng cấp ủy giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung thi đua xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu. Xác định trọng tâm phong trào thi đua của văn phòng cấp ủy với “2 chân” đó là: Tham mưu - Phục vụ và Phối hợp - Kiểm tra; với “3 chân” đó là: Thông tin lãnh đạo - Số hóa điều hành - Hiệu quả công việc.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và nêu lên những mặt được, vấn đề khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ văn phòng cấp ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thái Bình đề nghị văn phòng cấp ủy tham mưu cấp ủy triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, từng đơn vị cần đăng ký rõ nội dung công việc cụ thể, xây dựng mô hình và có sơ, tổng kết cũng như biểu dương, khen thưởng. Văn phòng cấp ủy tập trung tham mưu cấp ủy tổng kết năm 2021 và xây dựng, triển khai thực hiện nghị quyết 2022; tham mưu giúp cấp ủy các cấp biện pháp, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch; tham mưu cấp ủy việc chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá cuối năm; phối hợp tham mưu tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán 2022 thích nghi với điều kiện tình hình hiện nay, nhất là đảm bảo các chính sách an sinh xã hội…

Theo Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng cấp ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025; triển khai xây dựng quy hoạch giai đoạn 2025 - 2030, gắn với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy định; chủ động tham mưu, đề xuất củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích