Hội nghị Trung ương 2 Đảng Cộng sản Cuba thông qua nhiều chiến lược quan trọng

25/10/2021 - 12:43

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa VIII, của Đảng Cộng sản Cuba (PCC) đã thông qua nhiều chiến lược cụ thể quan trọng, thúc đẩy các mảng công tác được đề ra trong Đại hội Đảng lần thứ VIII tháng 4 vừa qua.

Toàn cảnh Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Cuba tại La Habana, ngày 18-4-2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Toàn cảnh Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Cuba tại La Habana, ngày 18-4-2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Những nội dung chính trong 2 ngày làm việc vừa qua của Hội nghị bao gồm việc triển khai những nghị quyết của Đại hội Đảng VIII, kết quả công tác của Bộ Chính trị, những kiến nghị sửa đổi về Điều lệ Đảng để phù hợp với Hiến pháp 2019 và những mục tiêu, đặc điểm trong giai đoạn lịch sử mới, những quy định hoạt động của các Ủy ban tư vấn thường trực của Trung ương Đảng, chiến lược triển khai Chính sách Cán bộ, chương trình về chuyển đổi công tác chính trị - tư tưởng.

Dưới sự chủ trì của Bí thư thứ nhất PCC và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, các Ủy viên Ban chấp hành Trung ương PCC đã nhấn mạnh việc phát triển kinh tế quốc gia, cùng với cuộc đấu tranh vì ổn định, trật tự và kiên định lập trường như những nhiệm vụ chính của Đảng như lực lượng xã hội tiên phong trong tình thế hiện tại.

Đánh giá về việc triển khai những đồng thuận từ Đại hội Đảng VIII trong vài tháng qua, các đại biểu khẳng định cuộc đấu tranh trong tình thế khó khăn hiện tại đã minh chứng sự kiên cường của nhân dân Cuba, cũng như những giá trị của những chỉ đạo kiên định và đúng đắn và của các mối liên kết bền chặt với quần chúng.

Hội nghị đã thông qua Chiến lược chung về triển khai Chính sách Cán bộ giai đoạn 2021, trong đó nhân mạnh cột trụ của chính sách này là việc trao cho ban lãnh đạo Đảng một kế hoạch công tác có hệ thống để đạt được những  kết quả khả quan hơn, trong thời điểm Cuba đang trải qua cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo then chốt. Chiến lược này cũng đề ra các nguyên tắc dựa trên tư tưởng chiến lược của các lãnh tụ lịch sử của cách mạng Cuba để đảm bảo tính đoàn kết và kế tục trong toàn Đảng, toàn dân.

Các đại biểu cũng thông qua Quy chế hoạt động và cấu trúc của các Ủy ban tư vấn thường trực của Ban Chấp hành Trung ương, bao gồm các lĩnh vực Kinh tế, Khoa học – Sáng tạo, và Tư tưởng, các cơ quan sẽ bao gồm khoảng hơn 65 Ủy viên Trung ương và là “những cơ quan đáp ứng những nhu cầu cụ thể được xác định rõ ràng và là một cơ chế bổ trợ mang tính tư vấn cho những công tác mà các cơ quan, tổ chức Đảng, đang triển khai trong những lĩnh vực cụ thể” với những nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể do Ban Bí thư chỉ định, theo chính Quy chế nêu.

Các đại biểu cũng thông qua Chương trình chuyển biến công tác chính trị - tư tưởng, hướng tới việc tích hợp “tư tưởng chiến lược của Cách mạng Cuba được cập nhật, các nhân tố nền tảng trong các chương trình, kế hoạch, dự án khác, và kết quả của những cuộc nghiên cứu, những tư vấn của một số nhóm công tác của Đảng và Chính phủ nhằm tạo ra thay đổi sâu sắc trong công tác chính trị - tư tưởng, trên nền tảng là văn kiện Các Tư tưởng, Khái niệm và Chỉ đạo của Đại hội Đảng lần thứ VIII”.

Những mục tiêu cụ thể của chương trình này bao gồm việc củng cố văn hóa chính trị và tinh thần phản đế trong cán bộ và Đảng viên theo yêu cầu đấu tranh của thời đại, sử dụng những công cụ lý luận và sư phạm cần thiết để đưa ra lời giải hiệu quả cho những thách thức về tư tưởng trong xã hội Cuba và tiếp tục tôi luyện văn hóa giải phóng con người chống những thành kiến và phân biệt đối xử dưới mọi hình thức để củng cố đoàn kết dân tộc, cũng như chú trọng công tác thanh niên và với những người lao động thuộc mọi thành phần kinh tế.

Các đại biểu cũng thảo luận về quá trình chuẩn bị cho công tác tổng kết nhiệm kỳ tại các cơ sở Đảng các cấp, dự kiến tiến hành từ tháng 11-2021 – 2-2022, và nghe trình bày về những tiến trình chính trị quan trọng khác của đất nước như quá trình tham khảo và trưng cầu ý dân về Bộ luật Gia đình mới, các cuộc bầu cử địa phương hay hệ thống đảm bảo chính trị cho các thành phần kinh tế khác nhau tại Cuba.

Nguồn: TTXVN

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN