Hội Nhà báo - mái nhà chung của người làm báo

03/07/2009 - 08:22
Ông Phạm Công Nghiệp - Chủ tịch Hội Nhà báo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.Y

Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới. Tham dự có ông Trần Văn Cồn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thái Xây – Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Thường trực cấp ủy, các sở, ban, ngành tỉnh, ban tuyên giáo các huyện, thị.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh trong 5 năm qua có bước chuyển rõ nét, tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà báo trung thành với sự nghiệp đổi mới của đất nước. Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, không sai sót về chính trị; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng thông tin và dư luận xã hội. Đội ngũ nhà báo từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Đa số có phẩm chất đạo đức trong sáng, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước… Tuy nhiên, một số cấp ủy nhận thức về nhiệm vụ, vai trò của công tác Hội Nhà báo còn hạn chế. Phương thức hoạt động của Hội còn nghèo nàn, đơn điệu. Thiếu quy chế phối hợp giữa Hội Nhà báo và các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí. Một bộ phận hội viên chưa thiết tha gắn bó với công tác Hội. Trong hoạt động nghiệp vụ, vẫn còn phóng viên, biên tập viên chưa thật sự nhanh nhạy, chưa phản ánh thông tin nhiều chiều…

Đại biểu tham dự hội nghị thảo luận, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của cơ quan ban ngành với Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí; trách nhiệm, phương thức hoạt động của Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí trong giáo dục, bồi dưỡng hội viên. Nguyên nhân tồn tại, theo nhiều đại biểu là do Ban Chấp hành Hội chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tập trung và sự đồng bộ trong công tác Hội. Tỉnh ủy, UBND tỉnh thiếu sự thống nhất hướng dẫn, chỉ đạo từ Hội Nhà báo Việt Nam và các ban, bộ liên quan nên không có căn cứ pháp lý để vận dụng thực hiện tốt.

 

Ông Trần Văn Cồn phổ biến một số nội dung chủ yếu Kết luận số 221-TB/TW  ngày 12-2-2009 của Ban Bí thư về việc tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam; đồng thời lưu ý Hội Nhà báo tỉnh tổ chức quán triệt sâu rộng Kết luận này trong hội viên, nhà báo và tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 37-CT/TW, Nghị quyết số 16-NQ/TW. Đồng chí Phó Bí thư nhấn mạnh, Hội Nhà báo là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, vì thế phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, chi bộ, đảng đoàn trong Hội Nhà báo. Về phần mình, Hội Nhà báo tỉnh phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp, có sức hấp dẫn hội viên. Tổ chức sân chơi cho hội viên, nhà báo thông qua các giải báo chí, hội báo xuân…

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN