Hội Nông dân Bình Đại - một nhiệm kỳ nhiều thành tích

25/09/2012 - 14:21
Mô hình “Đưa màu xuống ruộng”, trồng ớt đạt hiệu quả kinh tế cao.

Trong nhiệm kỳ VIII (2007-2012), Hội Nông dân (HND) huyện Bình Đại đã có nhiều đóng góp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương. 4 năm liền, HND huyện Bình Đại đã được Tỉnh Hội tặng bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vinh dự được nhận Cờ thi đua của Trung ương HND Việt Nam.

Ông Hồng Minh Châu - Chủ tịch HND huyện chia sẻ: “Tập thể hội viên (HV) nông dân ở các cơ sở Hội và chi hội đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VIII. Hội đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu 3 phong trào lớn, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, thu hút nhiều quần chúng tham gia”.

Nhiệm kỳ qua, HND Bình Đại và 20 cơ sở Hội trực thuộc luôn bám sát các nghị quyết của Tỉnh ủy, cấp ủy địa phương, Tỉnh Hội và của đơn vị, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Hội luôn chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức trên 8.800 cuộc tuyên truyền với hơn 226.000 lượt người tham dự. HND huyện đã thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Hội, kết nạp hơn 5.900 HV, nâng tổng số HV toàn huyện là 23.119 HV; đồng thời, củng cố 19/20 cơ sở Hội đạt vững mạnh (đạt 125% so với Nghị quyết), củng cố 84/93 chi hội đạt mạnh (đạt 130,3% so với Nghị quyết), 9 chi hội khá (đạt 120,3% so với Nghị quyết), củng cố 542/720 tổ Hội mạnh và 87 tổ khá, 91 tổ trung bình, không còn tổ hoạt động yếu… Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, HND là một trong những lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 5 năm qua, chất lượng hoạt động của các cấp Hội trong huyện từng lúc được nâng lên, đạt hiệu quả tích cực.

Nông dân Đồng Văn Khừ (xã Long Hòa) hiến 450m2 đất để làm lộ giao thông.

Trên lĩnh vực thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng, HND Bình Đại đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức 1.585 lớp tập huấn, với hơn 55.300 lượt người dự, chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho HV nông dân, góp phần tăng năng suất, chất lượng vật nuôi, cây trồng và xây dựng nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. HND các cấp đã vận động quỹ hỗ trợ nông dân được 172,2 triệu đồng, nâng tổng số lên trên 800 triệu đồng (đạt 172,2% kế hoạch), đã cho 516 lượt hộ HV mượn để xoay vòng vay phát triển kinh tế gia đình. HND huyện cũng đã ký kết nhận ủy thác từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư cho hộ nghèo, học sinh, sinh viên vay vốn hơn 47 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội đã thành lập 53 tổ giảm nghèo (915 thành viên) và phối hợp với ngành chức năng thực hiện các chương trình hỗ trợ, cho vay vốn, cho mượn con giống, cây giống, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm (hơn 600 người là con, em của HV), vận động 63 người tham gia xuất khẩu lao động, xây dựng 102 nhà tình nghĩa, tình thương theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ (trị giá hàng chục tỷ đồng)…, giúp hàng chục HV thoát nghèo vươn lên làm giàu.

"Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã làm tốt công tác củng cố Hội cơ sở. Các cấp Hội đã chủ động, sáng tạo, kịp thời đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, từng bước đưa hoạt động Hội đi lên, xứng đáng là ngọn cờ đầu của tỉnh".

(Đồng chí Nguyễn Thị Trang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Đại).

Trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới (NTM), HND huyện Bình Đại đã phát động 100% HV tham gia (toàn huyện có 23.119 HV). Trong 5 năm, HND các cấp đã góp phần xây dựng thành công 15/20 xã văn hóa. Đặc biệt, sau lễ phát động xây dựng NTM và triển khai các buổi tọa đàm “Vai trò tổ chức HND trong tham gia xây dựng NTM”, có nhiều HV đã tự nguyện hiến đất, tích cực đóng góp tiền bạc và ngày công lao động xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, đóng góp cho công tác giảm nghèo, bảo vệ môi trường…, tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng cùng hàng ngàn ngày công lao động.  

Cùng với các mặt công tác trên, HND Bình Đại đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị cấp huyện: Công an, Quân sự, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Tư pháp, Trung tâm Tư vấn và trợ giúp pháp lý, thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền Luật Biên giới biển, phòng, chống tội phạm, cảm hóa và giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, hòa giải tranh chấp trong nhân dân...

Trong năm cuối của nhiệm kỳ, năm 2012, Huyện Hội và các cơ sở Hội đã tích cực tuyên truyền trong cán bộ, HV và quần chúng nhân dân về việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước: Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Nghị quyết 11 của Chính phủ, Nghị quyết 03, 04, 05 của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, Huyện Hội đã chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở, kiện toàn bộ máy tổ chức, góp phần đưa hoạt động của HND huyện ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn.

Bước vào nhiệm kỳ mới (2012-2017), kế thừa và tiếp tục phát huy tinh thần Đại hội V của Hội Nông dân Việt Nam “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển”, HND huyện Bình Đại phấn đấu phát huy tốt những thành tích đã đạt được, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Vài con số về hoạt động hội nông dân Bình Đại
nhiệm kỳ VIII (2007-2012)

- Toàn huyện có 40.587 hộ nông dân đạt tiêu chí sản xuất, kinh doanh giỏi (hộ). Trong đó, cấp cơ sở có 34.138 hộ, cấp huyện có 5.487 hộ, cấp tỉnh có 953 hộ và cấp Trung ương  9 hộ.

- HND huyện đã thành lập được: 21 câu lạc bộ nông dân (617 thành viên), 13 tổ liên kết sản xuất, 118 tổ nghề nghiệp (2.138 thành viên), 7 chi hội trồng dừa (176 thành viên), 1 tổ sản xuất nhãn VietGAP (30 thành viên, đã được cấp giấy tái chứng nhận), 38 ban quản lý vùng nuôi thủy sản (919 thành viên).

- Trong xây dựng nông thôn mới, HND các cấp đã tích cực hưởng ứng: đầu tư làm mới, nạo vét 30.830m2 kênh nội đồng; xây dựng 107 cầu bê-tông, 8 cống thoát nước, nhựa hóa, bê-tông hóa, nâng cấp sửa chữa 72.336m2 lộ (trị giá trên 1.430 tỷ đồng và 2.195 ngày công lao động)…

Bài, ảnh: Đ. Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN