Hội Nông dân chủ động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

27/05/2014 - 16:55

Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Bến Tre giai đoạn 2013-2015 và hướng đến 2020 (đề án) đã được UBND tỉnh triển khai vào đầu tháng 3-2014.

Trong thực hiện Đề án, vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân tỉnh đã được xác định với hai nội dung trọng tâm. Trước tiên là tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương thực hiện Đề án đến với hội viên nông dân; tuyên truyền tổ chức thực hiện và nhân rộng các mô hình liên kết hiệu quả, vận động xây dựng, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã. Bên cạnh đó, Hội Nông dân sẽ phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nông dân, ngư dân về nhận thức, năng lực, trình độ đảm bảo tổ chức sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp có hiệu quả; tập hợp ý kiến, nguyện vọng của hội viên nông dân để phản ánh, kiến nghị và đề xuất kịp thời với các cơ quan chức năng về các vấn đề chính sách, pháp luật có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội Nông dân tỉnh đã chủ động đề ra các nội dung, phần việc cụ thể để thực hiện Đề án. Theo ông Bùi Quang Tạo - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã thống nhất 7 nội dung, hoạt động trọng tâm trong thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trước tiên là tập trung củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, đặc biệt là ở cơ sở; hướng dẫn tọa đàm tại chi hội để hội viên nông dân bàn các giải pháp thực hiện các phần việc, công trình tại xóm, ấp gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Các năm qua, công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân đã được thực hiện rất hiệu quả, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, thông qua hình thức tổ chức tọa đàm từ năm 2012 đến nay, nhiều giải pháp thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội được đề xuất, bàn bạc sâu, hiệu quả.

Là một trong ba phong trào lớn của Hội Nông dân, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau thoát nghèo và làm giàu chính đáng hứa hẹn nhiều kết quả khả quan trong góp phần thực hiện Đề án. Ông Lê Văn Gặp - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: Những mô hình, điển hình về phát triển kinh tế, giảm nghèo được xây dựng, nhân rộng trong hội viên nông dân sẽ mang về các giá trị thực thụ như: ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh… Việc làm này trực tiếp thực hiện những mục tiêu lớn của Đề án.

Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã là một trong những khâu quan trọng trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 116 mô hình liên kết, đặc biệt, có những mô hình gắn được sản xuất với tiêu thụ. Kết quả nêu trên có phần đóng góp rất lớn từ Hội Nông dân tỉnh trong vận động, tuyên truyền, hướng dẫn và tạo điều kiện cho loại hình kinh tế này phát triển. Hội Nông dân tỉnh cũng là đầu mối liên tịch với các ngành hữu quan để chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, hỗ trợ vật tư đầu vào và giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, Hội còn chủ động phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ vốn bằng hình thức vay tín chấp thông qua các tổ sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã, đã giải ngân trên 30 tỷ đồng, trong đó Thạnh Phú thực hiện đạt kết quả cao nhất, với trên 19 tỷ đồng.

Hiệu quả thiết thực nhất trong việc thực hiện Đề án là phối hợp với Tổ chức Heifer thực hiện dự án cải thiện sinh kế cho nông hộ nghèo. Việc thực hiện dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực ở các chu kỳ của dự án hỗ trợ bò giống cho nông dân trên địa bàn huyện Thạnh Phú, như: Thới Thạnh, Bình Thạnh, Mỹ An, Mỹ Hưng. Trong đó, dự án ở Thới Thạnh đã vào chu kỳ 3, dự án ở Bình Thạnh vào chu kỳ 2, dự án ở Mỹ An và Mỹ Hưng đang phát triển rất tốt. Qua mỗi chu kỳ, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, chu kỳ 1 ở Thới Thạnh có 22 hộ thoát nghèo, ở Bình Thạnh có 39 hộ thoát nghèo. Hội Nông dân tỉnh cũng đã xây dựng dự án bò sữa ở huyện Ba Tri, cũng do Tổ chức Heifer hỗ trợ (tỉnh đối ứng 50% vốn).

Những nội dung, phần việc trọng tâm mà Hội Nông dân đã đề ra thể hiện sự chủ động, quyết tâm góp phần thực hiện đạt hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh nhà.


Thành Mãi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN