Hội Phụ nữ các cấp hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng

09/10/2009 - 08:26

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết quý 3. Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huỳnh đã đến dự.

Trong quý 3, các cấp hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo chương trình nghị quyết đề ra. Các hoạt động như chăm lo hội viên, phụ nữ gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh liệt sĩ; tổ chức thành công hội thi chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi cấp tỉnh; phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Trong quý có thêm 1.607 hội viên mới kết nạp, nâng tổng số từ đầu năm đến nay là 6.991 hội viên mới, đạt 142,5% so kế hoạch. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình có 1.944 chị em khá giúp 1.655 chị gặp khó khăn bằng nhiều hình thức, quy thành tiền trên 2,2 tỉ đồng; khai thác từ các ngân hàng, dự án 7,9 tỉ đồng cho 964 thành viên vay. Các hoạt động trợ giúp pháp lý, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao năng lực của phụ nữ, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước có hàng ngàn chị em tham gia.

Tại hội nghị, đại biểu là lãnh đạo hội phụ nữ các huyện, thành phố thảo luận biện pháp nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu nghị quyết Hội năm 2009 đã đề ra; đồng thời trình bày những thuận lợi, khó khăn và hướng tháo gỡ trong việc chuẩn bị nhân sự là nữ để giới thiệu vào cấp ủy Đảng và chuẩn bị đại hội Hội phụ nữ các cấp trong thời gian tới. Hội nghị cũng thống nhất phát động cuộc vận động xây dựng 80 mái ấm tình thương cho cán bộ, hội viên, phụ nữ nghèo trong tỉnh từ nay đến 20-10-2010.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh lưu ý Hội Phụ nữ tỉnh từ nay đến cuối năm cần quan tâm nhiều hơn đến công tác tạo nguồn để giới thiệu cấp ủy kết nạp đảng viên mới và giới thiệu nữ cho Đại hội Đảng trong thời gian tới. Củng cố, nâng chất bộ máy, của các cấp hội, đặc biệt là cơ sở; chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng hơn trong giới, nhất là các hoạt động tuyên truyền hướng đến những ngày kỷ niệm lớn trong năm 2010.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN