Hội thảo chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giai đoạn 2009-2013

21/07/2009 - 08:18

Sở Công thương vừa phối hợp với Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2009-2010. Tham gia hội thảo có đại diện các sở, ngành và 15 doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm của tỉnh.

Hội thảo đã nghe Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM giới thiệu dự thảo Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2009-2013, gồm 7 nội dung và các giải pháp chủ yếu trong tổ chức thực hiện chương trình. Trong đó, tập trung nội dung nâng cao năng lực quản lý nhà nước, phát triển nguồn lực, nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, sinh hoạt dân cư, thương mại- dịch vụ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, về khoa học công nghệ…

Từ chương trình, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp thích hợp nhằm tạo nhận thức cho người dân, nhất là các nguồn vốn, thời gian thực hiện chương trình, các giải pháp về cơ chế chính sách hỗ trợ.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN