Hội thảo “Giải pháp phát triển nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao năm 2023” ở Thạnh Phú

17/03/2023 - 15:23

BDK.VN - Ngày 17-3-2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam tổ chức Hội thảo “Giải pháp phát triển nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao (CNC) năm 2023” ở huyện Thạnh Phú.

Người nuôi tôm ứng dụng CNC chia sẻ những khó khăn thực trong việc nuôi trồng.

Người nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao chia sẻ những khó khăn thực trong việc nuôi trồng.

Huyện Thạnh Phú phát triển mô hình nuôi tôm ứng dụng CNC tại 5 vùng nuôi tập trung thuộc 9 xã của Tiểu vùng 2 và 3. Huyện đang vận động thành lập hợp tác xã nuôi tôm ứng dụng CNC, có 21 hộ tham gia, với tổng diện tích 73,9ha trên địa bàn xã Giao Thạnh, Thạnh Phong và Thạnh Hải làm nòng cốt phát triển 1.500ha (giai đoạn 2021 - 2025).

Giai đoạn 1 (2021 - 2023), địa phương tập trung phát triển nuôi 303ha vùng 1, 106ha vùng 2,135ha vùng 3 và 147ha vùng 4 và 249ha vùng 5. Giai đoạn 2 (2023 - 2025), giữ vững diện tích nuôi 940ha các vùng nuôi tập trung; nâng cấp kết cấu hạ tầng (giao thông, điện, thủy lợi) các vùng 1, 2, 3 và triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng mới phục vụ cho vùng 4, 5. Phát triển thêm ít nhất 560ha nuôi tôm ứng dụng CNC (125ha vùng 1, 70ha vùng 2, 65ha vùng 3, 135ha vùng 4 và 165ha vùng 5).

Đại biểu tham dự hội thảo trao đổi tình hình thực tiễn cùng những khó khăn, vương mắc của các cấp, sở, ngành và đơn vị liên quan có biện pháp hỗ trợ cũng như tháo gỡ trong việc nuôi tôm ứng dụng CNC tại địa phương.

Đại diện Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam trình bày về mục đích nuôi tôm size lớn; sự phát triển mô hình nuôi tôm; cách thức triển khai và hiệu quả mô hình Combine mini (diện tích nhỏ); quy trình 3 sạch (tôm, nước và đáy ao sạch); nuôi tôm sinh học với 4 giai đoạn, nuôi trồng phù hợp diện tích; những hộ nuôi tôm áp dụng và kế hoạch phát triển mô hình CPF - Combine house đạt hiệu quả; chia sẻ cách thức khắc phục tình trạng tôm chậm lớn; chất lượng thức ăn tôm và tông giống G20 phù hợp với mô hình nuôi tôm ứng dụng CNC.

 Phó giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Buội ghi nhận những ý kiến của đại biểu. Sở sẽ xây dựng những biện pháp hữu hiệu, thích hợp tham mưu cấp trên hỗ trợ thích đáng, phù hợp. Huyện Thạnh Phú là một vùng biển nên vấn đề nuôi tôm ứng dụng CNC được xác định mũi nhọn để phát triển kinh tế địa phương. Những năm qua, tình hình dịch bệnh cũng như giá cả thị trường, nguồn tôm giống, nguồn vốn đầu tư nuôi trồng... còn nhiều khó khăn nhưng bằng sự đồng hành của các đơn vị liên quan, sự cố gắng của người nuôi tôm đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Địa bàn huyện có tiềm năng phát triển rất lớn và cơ hội phát triển mô hình nuôi tôm ứng dụng CNC bền vững, đạt hiệu quả bằng sự liên kết tổng thể các đơn vị liên quan và người nuôi tôm ở địa phương.

Tổ chức lại sản xuất, hình thành những vùng nuôi trồng tập trung (tổ hợp tác, hợp tác xã), nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ trong nước và thế giới tạo lợi thế nâng cao giá trị sản phẩm.

Đối với người nuôi tôm, cần thường xuyên giám sát cũng như phát hiện và xử lý tình hình dịch bệnh thực tiễn, báo cáo cấp trên và đơn vị liên quan kịp thời xử lý. Khuyến cáo đầu vụ, người nuôi nên triển khai tốt về công tác khử trùng ao nuôi, nhằm hạn chế tối đa tình hình dịch bệnh, hưởng ứng xây dựng mã số ao nuôi cùng sự hỗ trợ những vấn đề liên quan của địa phương. Hạn chế tối đa việc gây ảnh hưởng môi trường.

Tin, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN