Hội thảo khoa học về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

13/05/2009 - 07:53

12 bản báo cáo tham luận của các nhà khoa học và học viên đã nêu bật những giá trị lịch sử, tư tưởng nhân văn và ý nghĩa chính trị sâu sắc trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 12/5, tại Bắc Ninh, Trường sỹ quan Chính trị- Bộ quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học chính trị thực tiễn: “ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Giá trị lịch sử và hiện thực” nhân kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2009) và động viên cán bộ, học viên, chiến sỹ tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

12 bản báo cáo tham luận của các nhà khoa học và học viên đã nêu bật những giá trị lịch sử, tư tưởng nhân văn và ý nghĩa chính trị sâu sắc trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều bản tham luận đã đi sâu nghiên cứu về những vấn đề mới, tính sát thực và các mối quan hệ giữa đạo đức và nhân văn, giữa công tác xây dựng Đảng với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, về sự cần thiết trong việc nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ trong giai đoạn mới của cách mạng hiện nay.

Các đại biểu đều khẳng định giá trị lịch sử và ý nghĩa hiện thực của Di chúc Bác Hồ hiện còn mang nhiều ý nghĩa thực tiễn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta trong thời kỳ thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhân dịp này, Ban tổ chức hội thảo đã chọn 42 tham luận xuất sắc để in cuốn kỷ yếu “ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những giá trị đi cùng thời đại”./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN