Hội thảo về chiến lược sản xuất sạch hơn trên địa bàn Bến Tre

06/10/2010 - 08:41

Ngày 5-10-2010, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bến Tre đã tổ chức hội thảo triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có gần 70 đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chính quyền địa phương.

Hội thảo đã nghe giới thiệu về hợp phần SXSH trong công nghiệp; các bước thực hiện, tình hình áp dụng ở Việt Nam và thế giới; chiến lược SXSH đến năm 2020 của Thủ tướng Chính Phủ; chỉ thị của UBND tỉnh, kế hoạch hành động của Trung tâm Khuyến công về việc thực hiện chiến lược SXSH  trên địa bàn Bến Tre; kế hoạch di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thành phố; hệ thống văn bản qui phạm pháp luật về môi trường; chia sẻ kinh nghiệm, kết quả áp dụng tại một số doanh nghiệp; thực trạng ngành công nghiệp, các vấn đề môi trường, tiềm năng, cơ hội áp dụng SXSH trong tỉnh. 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN