Hội thảo về giải pháp xây dựng mối quan hệ với cơ quan, doanh nghiệp

27/06/2014 - 13:45

Chiều ngày 25-6-2014, Trường Cao đẳng Bến Tre tổ chức chương trình hội thảo với chủ đề Giải pháp xây dựng mối quan hệ giữa Trường Cao đẳng Bến Tre và cơ quan, doanh nghiệp trong công tác tư vấn, hỗ trợ giải quyết việc làm cho học sinh - sinh viên nhà trường. Ông Nguyễn Văn Hận - Phó Hiệu trưởng trường chủ trì.

Lãnh đạo các khoa phòng đã trình bày các tham luận xoay quanh các vấn đề như: Sự cấp thiết kết nối mối quan hệ giữa các trường đại học, cao đẳng với doanh nghiệp theo tinh thần đổi mới giáo dục. Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Trường Cao đẳng Bến Tre và cơ quan trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và hướng dẫn sinh viên đi thực tế bộ môn, thực tập tốt nghiệp và giải quyết việc làm sau khi tốt nghiệp. Giải pháp nâng cao hiệu quả kết nối giữa Trường Cao đẳng Bến Tre và doanh nghiệp trong quá trình tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh - sinh viên. Vai trò Đoàn Thanh niên trong việc thực hiện 4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Nâng cao vai trò của Ban Chủ nhiệm khoa, cố vấn học tập trong hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên khoa xã hội - nhân văn.

Theo đó, với phương thức đào tạo gắn kết nhà trường - doanh nghiệp, doanh nghiệp phát huy triệt để vai trò chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh gắn kết với nhà trường và việc gắn kết này diễn ra một cách hợp lý. Khi nhà trường chủ động bàn bạc xây dựng chương trình đào tạo với doanh nghiệp, sẽ tạo ra hành lang thuận lợi để triển khai quy trình đào tạo theo học chế tín chỉ; từ đó người học dễ dàng thay đổi chuyên ngành trong tiến trình học tập khi cần thiết mà không phải học lại từ đầu. Bên cạnh đó, trường đại học, cao đẳng có thể mở thêm ngành học mới một cách dễ dàng, việc quản lý người học sẽ hiệu quả.

Xuân Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN