Hội viên Hội Nhà báo và giới văn học nghệ thuật đóng góp dự thảo văn kiện trình Đại hội IX Đảng bộ tỉnh

09/07/2010 - 09:06
Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: H.VŨ

Sáng ngày 7-7-2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp cho hội viên Hội Nhà báo và anh chị em làm công tác văn học nghệ thuật thảo luận đóng góp vào văn kiện Đại hội IX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015.

Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Vũ Hồng Thanh đã nêu khái quát về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2005-2010. Trong lĩnh vực đầu tư phát triển tỉnh đã huy động được lượng vốn khá lớn từ nhiều nguồn tập trung cho đầu tư hạ tầng giao thông, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng được nâng lên, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng và an ninh được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội. Hệ thống chính trị được củng cố, năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước được nâng lên, dân chủ được mở rộng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được phát huy. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế của tỉnh chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã khái quát nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ tới. Có 6 ý kiến đóng góp vào văn kiện, xung quanh những vấn đề về tốc độ tăng trưởng GDP so với nhiệm kỳ trước, vấn đề huyện văn hóa, thành phố văn hóa nên chú ý chất lượng nhiều hơn nữa, lĩnh vực y tế cũng được đề cập, nhất là khám chữa bệnh BHYT, về giáo dục, nên lưu ý nguồn nhân lực kế thừa, cần tiếp tục có chính sách thu hút nhân tài. Cần có hành lang pháp lý để báo chí tham gia chống tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Có ý kiến nêu trong văn kiện chưa thấy nói đến kết quả qua 5 năm thực hiện cổ phần hóa và vấn đề môi trường ở nông thôn…

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN