Hơn 10,5 ngàn hộ do phụ nữ làm chủ hộ được hỗ trợ vốn, dạy nghề

23/09/2015 - 08:16

Toàn tỉnh hiện có gần 24 ngàn hộ nghèo, trong đó có 10.545 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Trong 9 tháng năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp đã có nhiều giải pháp hỗ trợ cho phự nữ nghèo như: khai thác các nguồn vốn giúp 3.684 thành viên phụ nữ vay phát triển kinh tế trên 43,599 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ do Hội trực tiếp quản lý trên 767,349 tỷ đồng (vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, IFAD Việt Nam, Tổ chức phi chính phủ).

Tính đến nay, các nguồn vốn trên đã giúp cho 70.633 lượt phụ nữ vay để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp còn thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Kết quả có 7.209 chị em khá giúp 3.360 chị em có hoàn cảnh khó khăn bằng hình thức giúp ngày công, cây giống, con giống, tiền, vàng, tổng quy thành tiền gần 5 tỷ đồng. Phong trào vận động tiết kiệm cũng đã hỗ trợ cho 42.627 chị vay với số tiền trên 37,12 tỷ đồng. Hội LHPN các cấp còn vận động mạnh thường quân tặng 111 giàn máy quay chỉ xơ dừa; hỗ trợ giống, thức ăn cho hộ chăn nuôi heo… tổng kinh phí trên 400 triệu đồng.

Ngoài hỗ trợ vốn, Hội LHPN các cấp còn tìm hiểu, khảo sát, nắm bắt nhu cầu của từng hội viên để tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, dạy nghề, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển kinh tế gia đình một cách bền vững; hỗ trợ các mô hình sản xuất kinh doanh liên kết có hiệu quả.


T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN