Hơn 100 chủ tịch CĐCS được trang bị nghiệp vụ công đoàn

07/08/2009 - 13:58

Ngày 6-8-2009, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh  khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho hơn 100 chủ tịch CĐCS thuộc cụm công đoàn ngành và công đoàn viên chức.

Trong 4 ngày học, các học viên được tiếp cận 7 chuyên đề: Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH; công đoàn với vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ, ngân sách công đoàn; đổi mới công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và hoạt động nữ công của công đoàn các cấp; nột số nội dung cơ bản của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công tác xây dựng CĐCS  và xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục của công đoàn, công tác kiểm tra của công đoàn và hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn.

Ban tổ chức lớp dành một buổi để các học viên thảo luận những chuyên đề mà báo cáo viên truyền đạt. Kết thúc khóa tập huấn, học viên được cấp giấy chứng nhận.

Tr.Q

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN