Hơn 17 tỷ đồng giảm nghèo cho xã Tân Thành Bình

12/03/2010 - 08:32

Đến nay, Dự án Phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn (IFAD) đã đầu tư cho xã Tân Thành Bình (Mỏ Cày Bắc) trên 300 triệu đồng để xây dựỉng giao thông. Đồng thời, Dự án còn phối hợp mở nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, chuyển giao khoa học- kỹ thuật cho người dân ứng dụng.

Dự án sẽ tiếp tục đầu tư trên 2 tỷ đồng để xây dựng 10km lộ bê-tông; hỗ trợ người nghèo vốn vay sản xuất hơn 15 tỷ đồng, trong đó, tổng kinh phí hỗ trợ không hoàn lại cho xã trên 2,64 tỷ đồng.

Ca Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN