Hơn 22.900 hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

26/06/2009 - 07:55

Đến nay, toàn tỉnh có 22.961 hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong đó, hồ sơ dự thi đại học là 12.670, cao đẳng 6.830 hồ sơ và trung cấp chuyên nghiệp là 3.461 hồ sơ.

Riêng công tác tuyển sinh trên địa bàn tỉnh, Trường Cao đẳng Bến Tre tuyển 660 học viên hệ cao đẳng chính quy với 12 chuyên ngành đào tạo, 500 chỉ tiêu hệ cao đẳng không chính quy. Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi có kế hoạch tuyển sinh không theo từng năm học mà được thực hiện vào từng thời điểm, tùy theo nhu cầu của đối tượng, số lượng học sinh sinh viên thường xuyên ra vào tùy theo thời gian tương ứng của từng ngành học. Do đó, tại thời điểm báo cáo, trường dự kiến tuyển 2.500 chỉ tiêu hệ cao đẳng và trung cấp với 9 ngành đào tạo.

Hệ trung cấp chuyên nghiệp hiện có 3 trường, gồm 2 trường trung học chuyên nghiệp và 1 trường trung cấp nghề. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy của các trường này là 1.540 chỉ tiêu, hệ vừa học vừa làm 380 chỉ tiêu. Riêng trường Trung cấp nghề Bến Tre chỉ tiêu tuyển sinh chung cho hệ ngắn hạn và dài hạn là 1.800 chỉ tiêu.

Trần Xuân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN