Hơn 30 tỷ đồng nâng cấp công trình thủy lợi

19/03/2010 - 07:59
Cống Mương Đào thuộc hệ thống thủy lợi Cầu Sập vừa được thay cửa phát huy hiệu quả ngăn mặn.

Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh có 60 cống phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trong đó có 17 cống lớn phục vụ ngăn mặn, trữ ngọt. Nhiều năm qua, các cống thủy lợi đã phát huy hiệu quả, nhất là phục vụ cho sản xuất lúa 3 vụ đạt năng suất cao. Tuy nhiên, do các công trình thủy lợi đã được sử dụng qua nhiều năm, nên có công trình đã xuống cấp.

Để  tiếp tục phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi, ngành nông nghiệp đã tổ chức nâng cấp hệ thống cống thủy lợi, nạo vét 41 công trình kênh dẫn nước do tỉnh quản lý, dự toán kinh phí trên 30 tỷ đồng, do Trung ương hỗ trợ.

Ban Giám đốc Công ty một thành viên công trình thủy lợi tỉnh cho biết, năm 2010, đơn vị sẽ thực hiện thêm nhiều công trình như: nâng cấp các tuyến đê ngăn mặn, tiếp tục nâng cấp các cống và thi công nhiều công trình thủy lợi mới để lấy nguồn nước ngọt từ sông Ba Lai phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tin, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN