Hơn 31 tỷ đồng đầu tư lưới điện hạ áp nông thôn chưa được hoàn trả

17/03/2010 - 08:21

Theo báo cáo của Sở Công thương tại buổi làm việc với Ban Kinh tế và Ngân sách-HĐND tỉnh, vào ngày 15-3-2010, việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2006 – 2010, hướng đến năm 2015, dù được ngành điện quan tâm nhưng khối lượng, tiến độ đầu tư các dự án theo quy hoạch có phần chậm hơn mục tiêu đề ra. Nguyên nhân do ngành điện tập trung đầu tư ở những nơi mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời phụ tải của địa phương ít phát triển.

Toàn tỉnh có 153 công trình lưới điện trung áp nông thôn đầu tư sau ngày 28-2-1999 đã bàn giao cho ngành điện quản lý, với tổng giá trị đầu tư ban đầu hơn 23,33 tỷ đồng. Tổng giá trị còn lại tại thời điểm tiếp nhận gần 20,365 tỷ đồng, trong đó vốn thuộc diện hoàn trả hơn 11,58 tỷ đồng. Tháng 1-2010, Điện lực Bến Tre đã chuyển toàn bộ số tiền thuộc diện hoàn trả qua tài khoản của các huyện. UBND các huyện trình HĐND cùng cấp thông qua kế hoạch sử dụng nguồn vốn này để tái đầu tư các công trình phúc lợi cho xã, nơi dân đóng góp xây dựng công trình điện.
Năm 2006, Sở Công thương bàn giao hoàn tất lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện thống nhất quản lý, với tổng chiều dài đường dây 2.207,2 km, giá trị còn lại tại thời điểm bàn giao hơn 31,89 tỷ đồng. Phần lớn, lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh do nhân dân đầu tư, trong quá trình giao nhận, áp lực đòi hỏi bắt buộc ngành điện phải hoàn trả. Sau tháng 3-2010, Sở Công thương sẽ tham mưu UBND tỉnh có văn bản gởi các bộ, ngành liên quan ở Trung ương để hỗ trợ việc hoàn trả. Đồng thời, các huyện, thành phố rà soát các công trình hạ áp mới đầu tư để hoàn chỉnh thủ tục bàn giao và đề nghị ngành điện tiếp tục hoàn trả vốn theo quy định.
Các thành viên trong Ban Kinh tế và Ngân sách-HĐND tỉnh đặt ra nhiều vấn đề và đề nghị Sở Công thương bổ sung hoàn chỉnh báo cáo liên quan đến việc công bố công khai quy hoạch phát triển điện và việc hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn.

Tr.Q

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN