Hơn 34,6 tỷ đồng xây dựng giao thông nông thôn

30/06/2017 - 07:11

Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn của Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh đã góp phần quan trọng cho việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

6 tháng đầu năm 2017, thông qua chương trình, có 99 cầu, gần 11km lộ được vận động xây dựng với kinh phí hơn 34,6 tỷ đồng, trong đó mạnh thường quân hỗ trợ trên 23,6 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 11 tỷ đồng cùng hàng ngàn ngày công lao động. Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn đã hỗ trợ lập hồ sơ cho nhiều cầu, đường nông thôn với tổng giá trị phí tư vấn không thu trên 1 tỷ đồng; tặng tập, học bổng, quà cho học sinh nghèo, người nghèo và 1 căn nhà tình thương. Hai địa phương là xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú và thị trấn Mỏ Cày có nhiều hoạt động nổi bật trong vận động nhân dân, mạnh thường quân xây dựng hoàn chỉnh giao thông nông thôn.

Những tháng còn lại năm 2017, Hội phấn đấu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thực hiện một số công trình có quy mô, kỹ thuật phức tạp hơn; chú trọng thay cầu bằng cống nhằm giảm giá thành xây dựng và đẩy mạnh chương trình vận động hỗ trợ xây dựng; hướng dẫn xây dựng tổ nòng cốt ở ấp, tập huấn hướng dẫn lập kế hoạch quản lý bảo trì cầu lộ, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật duy tu, sửa chữa, dặm vá. 

T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN