Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre lần thứ nhất

04/03/2021 - 10:33

BDK.VN - Ngày 3-3-2021, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre tổ chức họp lần đầu tiên cho ý kiến về quy chế hoạt động, phân công thành viên, định hướng một số nội dung lớn trong tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo. Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi - Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam - Phó trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

Bí thư Tỉnh uỷ Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp.

Bí thư Tỉnh uỷ Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Minh Châu trình bày báo cáo tóm tắt kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết 01 về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn đến 2030; xin ý kiến Ban chỉ đạo về quy chế làm việc, phân công thành viên Ban chỉ đạo, thành lập Tổ giúp việc, chủ trương thành lập Khu Công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại khu đất Đồng Gò (17ha)…

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo: Các thành viên Ban chỉ đạo, các ngành, các địa phương tiếp tục nghiên cứu các văn bản để gửi lại Thường trực Ban chỉ đạo trong tuần này. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến đóng góp tại cuộc họp để hoàn thiện văn bản, có phân công trách nhiệm từng thành viên một cách cụ thể. Ban chỉ đạo sẽ họp hàng quý nhưng có thông tin hàng tháng. Theo quy chế hoạt động, vào thứ 2 đầu mỗi tháng, Sở Thông tin và Truyền thông có báo cáo kết quả làm việc trong tháng.

Tất cả các ngành, các địa phương, căn cứ nhiệm vụ, đề án xây dựng kế hoạch nhiệm vụ cho ngành và địa phương mình. Sở Thông tin và Truyền thông có hình thức hướng dẫn hỗ trợ phù hợp cho các ngành, địa phương thực hiện. Đồng thời tập trung công tác tuyên truyền. Tuyên truyền chung về chuyển đổi số và mỗi ngành, địa phương phải xác định nhiệm vụ cụ thể của mình để tập trung làm và tuyên truyền ra cán bộ đảng viên, nhân dân để tích cực cùng thực hiện.

“Hoàn thiện các văn bản tạo khuôn khổ pháp lý; tập trung triển khai các dự án hạ tầng; xây dựng chính quyền điện tử và chuyển từ chính quyền điện tử sang chính quyền số; giao Sở Công Thương xây dựng kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số cho 1.000 doanh nghiệp; tiếp tục hoàn thiện thủ tục hình thành Khu Công nghệ thông tin để tham gia chuỗi phần mềm Quang Trung; tập trung đào tạo nhân lực số, trong đó lưu ý phát huy nhân lực là học sinh, sinh viên” - Bí thư Tỉnh ủy lưu ý.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN