Họp Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre

24/06/2022 - 21:34

BDK.VN - Chiều 24-6-2022, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu chỉ đạo.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn phát biểu chỉ đạo.

Tại cuộc họp, đại biểu trao đổi, thống nhất chủ trương chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ phần; Ban chỉ đạo cho ý kiến dự thảo công văn của UBND tỉnh về việc tiếp tục công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

Theo tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ĐVSNCL thực hiện chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Ban Quản lý chợ Chợ Lách và Ban Quản lý chợ Mỏ Cày. ĐVSNCL đã đáp ứng điều kiện, nhưng ĐVSNCL và cơ quan chủ quản đề xuất chưa thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần giai đoạn 2021 - 2025 gồm 1 đơn vị là Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời, đề xuất sáp nhập trung tâm trở thành thành viên của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre; thời gian thực hiện sáp nhập giai đoạn 2021 - 2025. Qua rà soát có 8 ĐVSNCL chưa thực hiện chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2021 - 2025.

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn thống nhất chủ trương chuyển ĐVSNCL thành công ty cổ phần. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đánh giá kỹ về điều kiện tổ chức bộ máy, tài sản công, tình hình hoạt động của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, từ đó đề xuất thời gian, hình thức cổ phần cho phù hợp, đảm bảo sau cổ phần đơn vị hoạt động hiệu quả hơn. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan có đề xuất phương thức hoạt động cụ thể.

Ban giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre trao đổi, thống nhất và có đề xuất cụ thể đối với việc sáp nhập Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh trở thành thành viên của công ty trong giai đoạn 2021 - 2025. Sau khi có ý kiến đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến để tiến hành thực hiện các công việc tiếp theo.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN