Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lần 3

26/09/2023 - 10:08

BDK.VN - Sáng 26-9-2023, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng lần 3 năm 2023 để thông qua hồ sơ khen thưởng thành tích tổng kết năm học 2022-2023; khen thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cùng tham dự.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông qua hồ sơ khen thưởng thành tích tổng kết năm học 2022-2023; khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội. Trên cơ sở danh sách đề nghị, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đánh giá, nhận xét các tập thể, cá nhân đồng thời bỏ phiếu, biểu quyết thông qua danh sách đề nghị khen thưởng.

Theo đó, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thống nhất bỏ phiếu và biểu quyết thông qua đề xuất đề nghị khen thưởng thành tích tổng kết năm học 2022-2023 gồm: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị tham gia Khối thi đua thuộc tỉnh và thành tích cho cá nhân (thuộc diện Tỉnh ủy quản lý) 2 năm học liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” kỳ 2021-2023; Cờ thi đua của tỉnh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ Thi đua của Chính phủ; Huân chương Lao động hạng Ba. Đồng thời, Hội đồng cũng thống nhất thông qua đề xuất khen thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội Huân chương Lao động hạng Ba đối với 1 tập thể.

Sau cuộc họp, cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông qua.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN