Họp mặt cán bộ chủ chốt các cấp đầu Xuân Quý Mão 2023

31/01/2023 - 17:05

BDK.VN - Ngày 31-1-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Họp mặt trực tuyến cán bộ chủ chốt các cấp đầu Xuân Quý Mão 2023. Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì họp mặt.

Chủ trì buồi họp mặt.

Chủ trì buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ thông tin về những kết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh; một số hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; so sánh tương quan Bến Tre với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Theo đó, năm 2022, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhưng với tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” và sự nỗ lực phấn đấu, các cấp ủy, chính quyền phát huy tốt truyền thống đoàn kết, chủ động, linh hoạt, trọng tâm, trọng điểm trong lãnh đạo, điều hành, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện. Đặc biệt, trong 25 chỉ tiêu mà Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 đề ra, có 15/25 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết; 6/25 chỉ tiêu xấp xỉ đạt; 1/25 đạt trên 80%; 1/25 chỉ tiêu đạt trên 70%; 1/25 chỉ tiêu đạt trên 50%; 1/25 chỉ tiêu không đạt.

Năm 2023, Tỉnh ủy đặt ra mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Đại biểu tham dự buổi họp mặt.

Để đạt được mục tiêu này, trước hết các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần tập trung quán triệt sâu sắc phương châm hành động của Đại hội XI Đảng bộ tỉnh: “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”. Tiếp tục phát huy “Dân chủ” trong hoạt động của hệ thống chính trị và xã hội; giữ nghiêm kỷ luật “kỷ cương”; tiếp tục phát huy sự “đồng thuận”, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và nhân dân; đẩy mạnh sự “sáng tạo” trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; thực hiện các giải pháp đột phá nhằm “phát triển” kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

 “Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng bộ là rất nặng nề, tôi đề nghị các cấp ủy và cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên trong tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đồng khởi mới”, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động, khẩn trương, tích cực, tận dụng tối đa thời cơ, cơ hội, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023, tạo nền tảng và động lực phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN