Họp mặt cán bộ hưu trí cuối năm 2016

26/12/2016 - 07:10

Chiều 23-12-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp mặt định kỳ cuối năm 2016 với cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo Trung ương trên địa bàn tỉnh, nguyên bí thư, phó bí thư, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành và thủ trưởng các sở, ngành, bí thư huyện ủy, cán bộ trong lực lượng vũ trang giữ chức phó chỉ huy cấp tỉnh và tương đương trở lên đã nghỉ hưu để triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; báo cáo tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đã trực tiếp quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong đó tập trung nhấn mạnh tình hình, nguyên nhân, mục tiêu, quan điểm, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các nhóm nhiệm vụ giải pháp.

Đại biểu dự họp mặt. Ảnh: P. Đông

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đã thông tin đến cán bộ hưu trí về kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2016 với những kết quả đạt được, vấn đề còn hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn công tác số 04 (Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng) và tiến độ triển khai khắc phục của Tỉnh ủy.

Các đại biểu bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được trong năm 2016 và thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Về nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, có đại biểu cho rằng Tỉnh ủy cần tập trung cao trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thứ tư về phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phát biểu kết thúc buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nhấn mạnh: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang xây dựng các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo thực hiện nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của nghị quyết này, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuy nhiên, để góp phần thực hiện tốt nghị quyết, cần có sự chung tay, góp sức của cán bộ hưu trí.

Q.Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN