Họp thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 5-2022

09/05/2022 - 17:38

BDK.VN - Ngày 9-5-2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thành viên lệ kỳ tháng 5-2022 (lần 3) để thông qua một số chính sách trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì phiên họp.

Chủ trì phiên họp. 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, cùng 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, Nguyễn Thị Bé Mười chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, sau khi nghe ý kiến góp ý của các thành viên UBND tỉnh, chủ trì phiên họp đã có ý kiến kết luận đối với từng tờ trình (TT). Đối với TT về phương án đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Bình Phú, TP. Bến Tre, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu lại thiết kế khu nhà ở xã hội cho phù hợp cảnh quan. Riêng các điểm đấu nối giao thông cũng nên nghiên cứu lại, sao cho thông suốt. Đồng thời, đối chiếu, điều chỉnh quy hoạch phân khu cho đồng bộ với Dự án đô thị Tây Bắc, tuyến đường vào cầu Rạch Miễu 2 và đường gom.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị: Đơn vị TP. Bến Tre rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện các dự án liên quan, đặc biệt là Dự án đô thị Tây Bắc, tổ chức thực hiện thật tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân trong khu vực biết đến dự án và đồng tình ủng hộ, thực hiện. Về khu tái định cư và nhà ở xã hội của dự án nên thiết kế lại phù hợp.

Đối với TT về việc thông qua chủ trương đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH  đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đề nghị: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế lại các điểm đấu nối giao thông của dự án cho phù hợp. Đối với hệ thống đường điện, có hai phương án: một là tạo hành lang cây xanh an toàn nếu để đường dây điện đi trên cao và hai là ngầm hóa. Đối với hệ thống kênh mương trong khu vực dự án nếu có san lấp thì cần phải xây dựng hệ thống tiêu thoát thay thế để phục vụ người dân trong khu vực. Nên nghiên cứu diện tích dự phòng thích hợp để xây dựng khu nhà ở xã hội.

Đối với TT về việc thông qua dự thảo Đề án Phát triển cây giống và hoa kiểng Chợ Lách mang tầm quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) lưu ý việc trang bị và sử dụng cơ sở vật chất mới của Trung tâm cây giống hoa kiểng sao cho hiệu quả, tránh lãng phí. Sở NN&PTNT và đơn vị tư vấn xác định rõ phần Nhà nước làm với vai trò chủ công, phần lớn còn lại là xã hội hóa, với sự tham gia của các hộ dân để hình thành trung tâm cây giống, hoa kiểng. Đề án phải mang lại hiệu quả cụ thể, có sự kết nối, liên kết với các tỉnh trong khu vực, với cả nước, đặc biệt là phải đáp ứng được chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ NN&PTNT.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đề nghị Sở NN&PTNT nghiên cứu bổ sung, làm rõ phạm vi thực hiện đề án. Đồng thời, gắn kết đề án với Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách. Về lộ trình thực hiện, thống nhất thực hiện 2 giai đoạn, 2021 - 2025 và 2026 - 2030. Về kinh phí, đây là một trong những công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, do đó, đề nghị Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cân đối kinh phí hợp lý cho việc triển khai thực hiện.

Đối với TT về việc phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm rà soát các hệ thống quan trắc đã được các ngành, cơ quan khác xây dựng và đang hoạt động, nghiên cứu việc sử dụng chung các trạm quan trắc đã có sẵn, sau đó mới xây dựng thêm. Nên có sự kết nối thông tin với các hệ thống do các ngành, cơ quan khác xây dựng sẵn.

Ngoài ra, thành viên UBND tỉnh cũng đã thảo luận, góp ý và thống nhất thông qua các nội dung khác liên quan đến phát triển đô thị; thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; quản lý đất đai…

Tin, ảnh: Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN