Họp thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 8-2022

10/08/2022 - 22:04

BDK.VN - Ngày 10-8-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười chủ trì cuộc họp thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 8-2022 để thông qua một số cơ chế, chính sách quan trọng của tỉnh.

Chủ trì cuộc họp.

Chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày nội dung tờ trình dự thảo kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025.

Thống nhất nội dung tờ trình, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên tại cuộc họp; về tiêu chí an ninh, giao Công an tỉnh có đề xuất cụ thể, phù hợp với thực tế làm cơ sở cho đơn vị soạn thảo điều chỉnh. Về quan điểm thực hiện các tiêu chí, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Tinh thần là thực hiện theo tiêu chí của Trung ương nhưng phải sát tình hình thực tế của địa phương.

Đối với Tờ trình dự thảo văn bản lấy ý kiến dự thảo thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh giai đoạn đến năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Việc thỏa thuận hợp tác với TP. Hồ Chí Minh không dàn trải mà phải thực hiện có trọng tâm, có sức chi phối, lan tỏa cao, tạo được sản phẩm cụ thể, tạo dấu ấn giữa 2 địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông trình bày tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số - xã hội số trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nội dung này, các thành viên đã thảo luận, góp ý điều chỉnh một số chỉ tiêu, bổ sung một số giải pháp cụ thể. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam yêu cầu xây dựng kế hoạch phải bám sát các chỉ tiêu Đề án chuyển đổi số của tỉnh đề ra. Trong đó, phải nhận thức chuyển đổi số là xu thế chung, từng cấp, từng ngành, từng cán bộ phải cùng vào cuộc.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười lưu ý: Bên cạnh việc đào tạo thì đào tạo lại hiện rất cần thiết, cần được bổ sung vào kế hoạch vì đây được xem là giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời đề nghị xây dựng kế hoạch phối hợp và cơ chế gắn kết giữa cơ sở giáo dục và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Riêng Tờ trình về việc sáp nhập các ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre của Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý rà soát, tính toán lại quy mô số hộ sau khi sáp nhập, việc lấy ý kiến cử tri phải đạt 50% ý kiến đồng thuận trở lên; đối với các xã đặc thù, biệt lập, có vị trí xa nhau thì không nên tiến hành sáp nhập.

Đối với các nội dung còn lại, thành viên UBND tỉnh thống nhất thông qua trên cơ sở điều chỉnh theo góp ý của thành viên tại cuộc họp.

Tin, ảnh: Huyền Trang

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN