Huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm trong thời bình

03/03/2009 - 08:27
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây (thứ ba từ trái sang) tham quan các mô hình huấn luyện.

Sáng ngày 1-3-2009, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2009. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tỉnh đã đến dự.

Thiếu tướng Võ Hồng Quang - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nêu nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị trong năm 2009, trong đó lưu ý một số nội dung: Lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải thường xuyên quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về phương hướng nhiệm vụ huấn luyện, xác định rõ nhiệm vụ huấn luyện là trung tâm trong thời bình. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức, phương pháp huấn luyện cho cán bộ các cấp, đảm bảo huấn luyện theo phân cấp. Thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện, đảm bảo nội dung, chương trình, thời gian, chất lượng theo yêu cầu, chỉ tiêu. Tổ chức huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị phải kết hợp chặt ba đột phá lớn là: xây dựng điều lệnh chính qui, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang. Gắn với công tác xây dựng đơn vị, xây dựng chính qui, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội với phong trào thi đua quyết thắng. Quá trình huấn luyện phải chấp hành nghiêm nguyên tắc bảo đảm an toàn, kỷ luật thao trường, làm tốt công tác vận động quần chúng khi dã ngoại. Khẩu hiệu của lực lượng vũ trang tỉnh trong năm 2009 là: Ngày điều lệnh, tháng điều lệnh, năm điều lệnh; Ngày an toàn giao thông, tháng an toàn giao thông, năm an toàn giao thông; Ngày phòng chống cháy nổ, tháng phòng chống cháy nổ, năm phòng chống cháy nổ; Không uống rượu trong giờ hành chính và buổi trưa.

Chính ủy, Đại tá Nguyễn Văn Lăng phát động phong trào thi đua và kêu gọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quyết tâm cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này.

Tin, ảnh: PY

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN