Hướng dẫn công tác giám sát đầu tư của cộng đồng

22/05/2022 - 18:20

BDK - Căn cứ vào Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tri hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, từ ngày 8 đến 12-4-2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến 6 xã có công trình cầu Rạch Miễu 2 đi qua, gồm: Phú Túc, An Khánh, Tường Đa, Tam Phước thuộc huyện Châu Thành và xã Sơn Đông, Bình Phú thuộc TP. Bến Tre để kiểm tra, hướng dẫn công tác giám sát đầu tư của cộng đồng.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng cùng đoàn khảo sát của tỉnh đi thực địa công tác giải phóng mặt bằng Dự án cầu Rạch Miễu 2.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng cùng đoàn khảo sát của tỉnh đi thực địa công tác giải phóng mặt bằng Dự án cầu Rạch Miễu 2.

Qua giám sát đoàn đã hướng dẫn 6 xã trong vùng dự án tập trung tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận thực hiện với chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2, Dự án đường gom và khu tái định cư; thường xuyên nắm và phản ánh dư luận xã hội. Đặc biệt, đoàn hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã có dự án đi qua thực hiện đúng quy trình bầu Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp thực hiện tốt công tác giám sát đầu tư của cộng đồng...

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phụ trách dân chủ và pháp luật, Phó trưởng Tiểu ban Tuyên truyền, vận động thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 Đặng Thị Phượng cho biết: Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 là dự án cấp quốc gia đầu tiên trên địa bàn tỉnh được tiến hành giám sát đầu tư của cộng đồng. Vì vậy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện sẽ thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ để Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã trong vùng dự án thực hiện tốt công tác giám sát của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, đảm bảo đúng theo luật định.

Tin, ảnh: Phương Khê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN