Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại

22/09/2021 - 18:48

BDK.VN - Ngày 22-9-2021, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã ký ban hành Hướng dẫn số 5732 của UBND tỉnh về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại.

Rà soát xác định hiện trạng sử dụng đất trong vùng dự án.

Hướng dẫn nêu rõ, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại phải lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu, đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).

Ngoài ra, trong quá trình chuẩn bị các nội dung trước khi đề xuất danh mục dự án sử dụng đất, các cơ quan đề xuất cần phải lưu ý về quỹ đất do nhà nước quản lý trong vùng dự án.

Về hiện trạng sử dụng đất đối với đất lúa, đất rừng trong vùng dự án, cần phải rà soát, xác định rõ trong khu vực dự án có đất lúa, đất rừng không (theo hồ sơ địa chính) để thực hiện thủ tục xin chủ trương chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng; cần nêu chi tiết các loại đất trong phạm vi dự án và xác định chính xác diện tích đất lúa (theo hồ sơ địa chính), đất rừng (theo quy hoạch) nhằm để xác định cơ quan có thẩm quyền cho chuyển đổi đất lúa, đất rừng sang đất khác…

Chủ tịch UBND tỉnh là người có thẩm quyền trong lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đô thị, nhà ở thương mại. Người có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN