Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018

08/11/2018 - 20:52

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Đảm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) năm nay được tổ chức ở 100% ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Tân Ngãi, xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: P. Tuyết

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Đảm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) năm nay được tổ chức ở 100% ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh. Ngày hội được tổ chức với hình thức đa dạng, phong phú, tạo khí thế thi đua thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời đảm bảo tiết kiệm, tránh hình thức.

Các địa phương cần tập trung tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với kết quả xây dựng và phát huy sức mạnh của khối ĐĐKTDT trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, của địa phương. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung tuyên truyền Đề án số 3333 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020 và Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về vận động nhân dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn. Tuyên truyền việc tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT ở ấp, khu phố năm 2018, kịp thời phản ánh các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đến tham dự ngày hội.

Tổ chức các hoạt động trước ngày hội như: Diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân, đối thoại giữa nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở về công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018 và các mặt công tác khác của Mặt trận, các công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo điều kiện thực tế của ấp, khu phố. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng ngày hội. Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương.

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN