Hướng dẫn triển khai nội dung giáo dục địa phương năm học 2023-2024

24/09/2023 - 11:30

BDK.VN - Sở Giáo dục vào Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn hướng dẫn việc triển khai nội dung giáo dục địa phương Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với cấp THCS, THPT trong năm học 2023-2024.

Theo đó, bố trí triển khai dạy học các chủ đề theo khung phân phối chương trình đã được phê duyệt của cấp THCS và THPT. Căn cứ vào nội dung giáo dục của địa phương, hiệu trưởng phân công dạy học theo từng chủ đề, bảo đảm tương đương về thời lượng trong từng học kì, phù hợp với năng lực của giáo viên. Các đơn vị nhà trường triển khai các nội dung này một cách linh hoạt qua các hình thức tổ chức hoạt động học tập khác nhau, tránh nặng nề quá tải.

 Đối với THPT, học sinh không chọn các môn học có liên quan đến các chủ đề trong tài liệu thì nhà trường phân công giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện các phần kiến thức có liên quan môn học và kiến thức về địa phương. Các nội dung có tính phân hoá sâu theo lĩnh vực của chủ đề thì hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu để biết thêm.

Đối với giáo dục thường xuyên, khuyến khích các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức dạy học hoạt động giáo dục tự chọn là nội dung giáo dục địa phương.

Hình thức đánh giá đối với nội dung giáo dục của địa phương: Đánh giá bằng nhận xét. Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ thực hiện tại Điều 6, 7 của Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐ ngày 20-7-2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT. Giáo viên được phân công dạy học nội dung nào thì thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với nội dung đó. Khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù của hoạt động giáo dục. Hiệu trưởng giao cho một giáo viên trong số các giáo viên được phân công dạy học chủ trì, thống nhất với các giáo viên còn lại để quyết định việc chọn 2 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kì và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì theo quy định (không đánh giá những nội dung học sinh tự nghiên cứu).

Hiện nay, việc in ấn và phát hành sách giáo khoa nêu trên chưa thể thực hiện nên các cơ sở giáo dục tạm thời dùng file PDF do Sở GD&ĐT chuyển đến các đơn vị.  Tổ chức, cá nhân không tự ý in ấn và phát hành tài liệu này khi chưa có ý kiến của Sở GD&ĐT.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN