Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần

20/01/2022 - 11:04

BDK.VN - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ quý I-2022, trong đó, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Biểu diễn nghệ thuật chào năm mới.

Biểu diễn nghệ thuật chào năm mới.

Theo đó, tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi của Đảng qua 92 năm thành lập, xây dựng, trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước, của địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; khẳng định CNXH là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên CNXH là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam; tập trung nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên CNXH của Việt Nam, nhất là trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước.

Tuyên truyền kết quả trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng thời gian qua; tuyên truyền Kết luận số 21 ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 37 ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; việc thực hiện Nghị quyết 03 ngày 18-1-2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; các phong trào thi đua yêu nước; anh hùng, chiến sỹ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; những tấm gương sáng, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ, đội ngũ y bác sỹ tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số số 11 ngày 8-12-2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết Nhâm Dần năm 2022 nhằm đảm bảo cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân vui Xuân đón Tết phấn khởi, lành mạnh, tiết kiệm; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là mất cảnh giác.

Những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến, Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Các hoạt động chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng, mừng xuân Nhâm Dần; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN