Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh

05/12/2021 - 20:17

BDK - Theo hướng dẫn triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh của Sở Y tế tại Công văn số 4408/SYT-NVY, các doanh nghiệp xét nghiệm Covid-19 cho người lao động khi bắt đầu tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, tình huống 1: Khi không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19, thực hiện tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho tất cả người lao động định kỳ 7 ngày/lần.

Trong tình huống 2: Phát hiện một hay nhiều F0 tập trung cùng phân xưởng, dây chuyền sản xuất, khu vực sản xuất, vị trí làm việc, tiến hành xử lý dịch theo quy định, tự tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho tất cả người lao động định kỳ 3 ngày/lần nhằm bóc tách sớm F0. Các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, khu vực sản xuất, vị trí làm việc khác thực hiện như tình huống 1.

Trong tình huống 3: Phát hiện nhiều F0 làm việc tại hầu hết các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, khu vực sản xuất, vị trí làm việc, tiến hành xử lý dịch theo quy định, thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp gộp mẫu khi xét nghiệm định kỳ 3 ngày/lần nhằm bóc tách sớm F0, sàng lọc. Trong các tình huống, xét nghiệm bằng phương pháp gộp mẫu kháng nguyên test nhanh hoặc xét nghiệm RT-PCR.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN