Hướng đến các tiêu chí huyện văn hóa

30/05/2010 - 16:53

Huyện Châu Thành vừa tổ chức sơ kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) 5 tháng qua. Huyện đang tập trung thực hiện các chỉ tiêu năm 2010 như duy trì số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa là 42.288 hộ, chiếm tỷ lệ 99,9%; hộ gia đình văn hóa  41.769 hộ, chiếm tỷ lệ 99%.

Củng cố, kiện toàn phong trào TDĐKXDĐSVH

Huyện Châu Thành vừa tổ chức sơ kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) 5 tháng qua. Huyện đang tập trung thực hiện các chỉ tiêu năm 2010 như duy trì số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa là 42.288 hộ, chiếm tỷ lệ 99,9%; hộ gia đình văn hóa  41.769 hộ, chiếm tỷ lệ 99%. Các xã, thị trấn đang tiếp tục vận động, bình xét hộ gia đình văn hóa năm 2010. Từ đầu năm đến nay, có 5 ấp đăng ký ấp văn hóa kiểu mẫu, đang tiến hành kiểm tra. Huyện đã phối hợp tổ chức kiểm tra xã An Hiệp, Phú An Hòa, nhưng chưa đạt tiêu chí xã văn hóa kiểu mẫu vì một số chỉ tiêu đạt thấp như: hộ nghèo, cảnh quan môi trường. Huyện đã phúc tra và kiểm tra nâng chất 13 xã văn hóa. Hiện toàn huyện có 249/265 cơ quan, đơn vị được công nhận cơ quan văn hóa, số còn lại đang xây dựng.

Tập trung hoàn thiện các tiêu chí huyện văn hóa

Hiện Châu Thành đã đạt các tiêu chí huyện văn hóa như: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,2%/13%; thương mại - dịch vụ đạt 28,6%/28%; mô hình kinh tế 50 triệu đồng/ha/năm đạt 63,9%/60,65%; vượt 20% tiêu chí trang trại; thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu/13,08 triệu đồng; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,56%/99%; 100% hộ có phương tiện nghe nhìn; tỷ lệ hộ sử dụng điện thoại đạt 24,76 máy/19 máy/100 dân; gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 99%, 100%/80% ấp, khu phố đạt danh hiệu Làng văn hóa sức khỏe; có 124 ấp văn hóa, 89 ấp văn hóa kiểu mẫu; 100% cơ quan, trường học, cơ sở thờ tự đạt danh hiệu văn hóa; 61%/42% chợ văn hóa; trường đạt chuẩn quốc gia đối với cấp tiểu học đạt 48%/40%, cấp trung học đạt 35%/30%; huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ học sinh bỏ học bậc tiểu học 0,03%; duy trì và nâng chất kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

Về các tiêu chí hệ thống các thiết chế văn hóa, huyện đã xây dựng xong công viên trước khu hành chính huyện; nâng cấp sân bóng đá, nâng cấp Trung tâm Văn hóa huyện; khởi công nâng cấp đường tỉnh 883, 884, đường huyện 173, 175; đang chuẩn bị xây dựng biểu tượng huyện văn hóa. Tuy nhiên, Châu Thành hiện còn một số tiêu chí chưa đạt như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông-lâm-ngư (hiện là 44,06%), tiêu chí là 37%; công nghiệp-xây dựng (27,34%) tiêu chí là 35%; tỷ lệ hộ nghèo (7,89%) tiêu chí giảm còn dưới 3%. Về xây dựng giao thông nông thôn, huyện đã xây dựng 361km lộ, trong đó 117 km đường nhựa và bê-tông. Còn 5 xã chưa được công nhận xóa nhà tạm bợ: Tiên Thủy,Tân Phú,Tân Thạch, An Khánh, Phú Túc. Có 3 xã là: Tân Thạch, Sơn Hòa, An Phước chưa có nhà văn hóa. Mới có 84/95% hộ có hàng rào; chưa đạt 100% hộ có cột cờ. Hiện có 20 nhà văn hóa hoạt động, nhưng chưa đều, kết quả chưa cao. Các danh hiệu như Người lớn gương mẫu, Trẻ em chăm ngoan chưa đạt tiêu chí 98%. Qua kiểm tra nâng chất xã văn hóa cho thấy, còn nhiều trường hợp tổ NDTQ không duy trì được chất lượng sinh hoạt, chưa đạt tiêu chí 90% vững mạnh, 10% khá. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc mới đạt 50%/90%. Hộ gia đình sử dụng nước sạch các loại có 41.120 hộ, chiếm 89%, chưa đạt tiêu chí ở khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh là trên 90%, khu vực thị trấn là 100%. Số hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh mới chỉ 96,94%, trong đó, hầm tự hoại đạt 23,92%, còn một số cầu cá, nên chưa đạt tiêu chí nông thôn 70%, thị trấn 90%. Còn một số trang trại, hộ gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm để ô nhiễm môi trường. Về an ninh trật tự, chưa kéo giảm tỷ lệ tội phạm còn 10%, chưa đạt 2/3 xã, thị trấn không có tội phạm; tai nạn giao thông đường bộ chưa đạt tiêu chí là giảm 10%. Về xây dựng hệ thống chính trị, cơ sở đảng trong sạch vững mạnh chưa đạt tiêu chí 80%, chính quyền trong sạch vững mạnh chưa đạt tiêu chí 90%.

Tính đến thời điểm này, Châu Thành đã hoàn chỉnh một số tiêu chí, thiết chế một huyện văn hóa. Tuy vậy, để xây dựng huyện văn hóa hoàn chỉnh, đúng nghĩa, vấn đề quan trọng là phải xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng cho nhu cầu văn hóa đa dạng và ngày càng nâng cao hơn của người dân. Xây dựng chuẩn mực đạo đức con người có văn hóa, phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất đạo đức, thể chất; có ý thức cao vì lợi ích cộng đồng; có lối sống lành mạnh, văn minh, thực hiện tốt qui ước cộng đồng, tôn trọng tình làng nghĩa xóm, có mối quan hệ hài hòa trong gia đình, xã hội.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN