Hướng đến xây dựng đơn vị điển hình

19/09/2022 - 05:31

BDK - Nhằm xây dựng những đơn vị điển hình trong triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi đua “Đồng khởi mới”, vừa qua, lãnh đạo tỉnh, huyện đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã An Khánh (Châu Thành). Qua buổi làm việc giúp cho địa phương thấy được những cách làm hay, giải pháp hiệu quả, đồng thời định hướng giải pháp cho việc xây dựng đơn vị điển hình theo phương châm xây dựng “điển hình” học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình” và vượt qua “điển hình” để các địa phương khác học tập.

An Khánh tập trung thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa.

An Khánh tập trung thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa.

Điển hình từ cơ sở

Đảng bộ có 15 chi bộ trực thuộc, tổng số đảng viên sinh hoạt trong Đảng bộ là 255 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ có 15 ủy viên, Ban Thường vụ Đảng ủy 5 đồng chí. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ Huyện ủy và sự hỗ trợ từ các ngành huyện, Đảng ủy, chính quyền xã An Khánh đã tập trung quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ xã đến ấp. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được thực hiện một cách đồng bộ, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Theo Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Khánh Nguyễn Thị Kim Thoa, thời gian qua, Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, các chỉ tiêu trên giao. Trong lãnh đạo có thể hiện sự quyết liệt, quyết tâm cao; có sự phân công nhiệm vụ cụ thể; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị từ xã đến ấp được tập trung, phát triển đảng viên mới 4/3 đảng viên, đạt 133,33% (đạt 100% chỉ tiêu nhiệm kỳ), xây dựng đạt 1/1 chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đạt 100% chỉ tiêu. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định; công tác kiểm tra, giám sát luôn được quan tâm thực hiện, cơ bản đảm bảo đúng tiến độ chương trình kế hoạch đã đề ra. Công tác dân vận được tập trung thực hiện, quy chế dân chủ được phát huy. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và chính sách an sinh xã hội được duy trì. Tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững. Lãnh đạo tập trung cao công tác tuyển quân và thực hiện lập hồ sơ các tiêu chí NTM.

Là địa phương có dự án cầu Rạch Miễu 2 và đường gom đi qua, An Khánh có 82 hộ dân bị ảnh hưởng, diện tích giải tỏa 46.346,8m2. Bí thư Đảng ủy xã An Khánh Lê Minh Lợi cho rằng: Để tạo sự đồng thuận của người dân xã tập trung cho công tác dân vận trong hệ thống chính trị. MTTQ và các đoàn thể xã tập trung cao cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào tại địa phương như: Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương trong công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2, đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2; xây dựng NTM...

Định hướng giải pháp

Theo đánh giá, trong 23 chỉ tiêu theo NQ Đảng bộ xã năm 2022, đến nay An Khánh có 7 chỉ tiêu đạt, 14 chỉ tiêu đạt từ 60 đến dưới 100%, 2 chỉ tiêu chưa đạt.

Theo Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Thị Kim Thoa: Để đạt chỉ tiêu NQ năm 2022 đặt ra, An Khánh tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung giám sát việc thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận 01-KL/TW. Hướng dẫn Chi bộ ấp An Mỹ xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện năm 2023. Tập trung cho công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; tổ chức đánh giá chất lượng cuối năm 2022.

Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác dân vận, theo dõi việc thực hiện các mô hình dân vận khéo; giám sát phản biện xã hội. Mặt trận và các đoàn thể tập trung củng cố nâng chất hoạt động các chi hội, tổ hội; thực hiện đề án đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững và các giải pháp giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng tại địa phương; tiếp tục vận động hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án công trình cầu Rạch Miễu 2.

Tập trung phòng chống dịch Covid-19, nhất là vận động người dân tiêm vắc-xin. Quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông gắn với giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Tại buổi làm việc với Đảng bộ xã An Khánh về tình hình thực hiện NQ 9 tháng năm 2022, công tác xây dựng NTM, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Hản Em cho rằng: Thời gian tới, An Khánh là địa phương có sự phát triển nhanh về thương mại, dịch vụ. Khi cầu Rạch Miễu 2 đưa vào sử dụng, tuyến đường nối cầu Rạch Miễu 1, 2 sẽ đưa An Khánh phát triển mạnh về kinh tế. Với lợi thế này, An Khánh cần xác định và có giải pháp định hướng để người dân mở rộng phát triển thương mại, dịch vụ. Làm tốt hơn nữa kế hoạch phối hợp giữa công an với MTTQ, đoàn thể trong việc phát huy sức dân để giải quyết các vấn đề xã hội.

Bí thư Huyện ủy Phan Song Toàn đề nghị: Đảng bộ An Khánh nói riêng, Đảng bộ huyện nói chung tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng NTM, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng chất sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Phát huy khối đoàn kết nội bộ, quan tâm nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, ngăn chặn sai phạm từ xa tránh để tình trạng đảng viên vi phạm phải đến mức phải xử lý kỷ luật.

Các địa phương quan tâm lãnh đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ cơ sở sắp tới và đại hội đoàn thể, có kế hoạch, lộ trình cụ thể, phân công giao việc cho từng đảng viên. Các địa phương rà soát tình hình đất công, quan tâm thực hiện tốt chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng lưu ý: Không chỉ An Khánh, các địa phương tập trung cho công tác xây dựng Đảng. Củng cố các tổ chức hội, đoàn thể, MTTQ để thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Nhất là tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân trong bàn giao công trình cầu Rạch Miễu. Địa phương không được chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19. Tập trung cho công tác giảm nghèo bền vững. Trên lĩnh vực kinh tế cố gắng phấn đấu đạt chỉ tiêu NQ Đảng bộ xã trong năm 2022 hướng đến đạt chỉ tiêu theo NQ Huyện ủy năm 2022. Tập trung xây dựng các mô hình kinh tế điển hình, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, liên kết tổ hợp tác. Duy trì, nâng chất tổ hợp tác, hợp tác xã hiện có theo Luật Hợp tác xã. Chú trọng và quan tâm việc khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Có kế hoạch giao trách nhiệm cho từng ngành thực hiện thành công chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”.

“Đảng bộ xã An Khánh tập trung phấn đấu thực hiện các tiêu chí NTM chưa đạt. Đảng bộ cần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi việc xây dựng NTM, cố gắng từ nay đến cuối năm đưa An Khánh về đích trong xây dựng xã NTM. Đẩy mạnh củng cố, nâng cao các tiêu chí văn hóa hướng đến xây dựng con người An Khánh nói riêng, con người Bến Tre nói chung văn hóa theo NQ của Tỉnh ủy”.

(Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng nhấn mạnh tại buổi làm việc với Đảng bộ xã An Khánh về tình hình thực hiện NQ 9 tháng năm 2022)

Bài, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN