Hương Mỹ hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

18/03/2020 - 07:22

BDK - Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự hỗ trợ tích cực của các ban ngành, đoàn thể huyện, cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân xã Hương Mỹ đã thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Trang trí cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Hương Mỹ. Ảnh: CTV

Trang trí cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Hương Mỹ. Ảnh: CTV

Kinh tế - xã hội phát triển

Kinh tế tiếp tục duy trì phát triển khá. Giá trị sản xuất nông, ngư nghiệp tăng bình quân 2,54%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 15,04%/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 21,52%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông, ngư nghiệp. Khu vực nông, ngư nghiệp chiếm 54%, khu vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 15,5%, thương mại dịch vụ chiếm 30,5%. Thu nhập bình quân đạt 52 triệu đồng/người/năm, tăng 1,48 lần so với năm 2015. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 39,4 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, thành lập mới 4 doanh nghiệp và 3 công ty, phát triển mới 22 hộ kinh doanh cá thể, thành lập 1 hợp tác xã nông nghiệp, 22 tổ hợp tác.

Tiềm năng, lợi thế kinh tế vườn và chăn nuôi được phát huy hiệu quả. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, chuỗi giá trị cây dừa, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai thực hiện đồng bộ. Nhiều công trình được xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đã thực hiện xây mới 6 cây cầu, 3 nhà văn hóa, bờ kè sông chợ, nhà lồng thực phẩm chợ Cầu Móng. Nâng cấp, mở rộng xây dựng một số tuyến đường giao thông khu trung tâm xã. Đến nay, xã đạt 16/19 tiêu chí NTM.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện khá tốt. Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao được duy trì. Chất lượng giáo dục được nâng lên qua từng năm. Trạm Y tế được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Đã giải quyết việc làm cho 759 lao động, đạt 101% so với nghị quyết; có 37 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 247% so với nghị quyết; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 44,3%. Đề án đa dạng sinh kế, thoát nghèo bước đầu đem lại kết quả khả quan, có 96 hộ thoát nghèo bền vững, đạt 78,6%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm.

Xã vận động xây dựng và bàn giao 43 căn nhà tình nghĩa, 28 căn nhà tình thương, 16 căn nhà nghĩa tình đồng đội cho các gia đình chính sách, hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí 3,782 tỷ đồng, đạt 124% so với nghị quyết.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Trung cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình kinh tế - xã hội ổn định và phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư đồng bộ; trung tâm xã được nâng chất và hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nội bộ đoàn kết thống nhất với quyết tâm chính trị cao... Đó là những thuận lợi, tạo tiền đề quan trọng cho nhiệm kỳ tới phát triển.

Những nhiệm vụ trọng tâm

Mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội, tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn và hữu cơ, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Quan tâm phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng chất và hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V; xây dựng xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

 Nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh. 22% chi bộ ấp đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng khu thương mại, dịch vụ khu vực Vàm Đồn và huyện lộ 17. Nâng chất, hoàn thiện 100% tiêu chí đô thị loại V. Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1 - 2%. Giải quyết việc làm 800 lao động. 2 nhiệm vụ đột phá là tập trung xây dựng đạt xã NTM nâng cao. Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng tập trung, sạch, hữu cơ, an toàn; phát triển 500ha dừa hữu cơ vào năm 2025 gắn với dịch vụ du lịch.

“Đại hội Đảng bộ xã Hương Mỹ lần thứ XIII thống nhất đề ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo hướng phát triển nhanh nhưng phải bền vững. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn nhưng với truyền thống xã anh hùng, tinh thần cách mạng tiến công, quyết tâm chính trị cao, Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân xã nhà đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XIII đề ra”, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh.

       Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN