Hướng tới một thị trường lao động chất lượng

24/05/2010 - 15:15
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Việt Nam coi phát triển xã hội là một trong những nội dung ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược phát triển bền vững

Sáng 24/5, Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 21 (ALMM) đã khai mạc tại Hà Nội, với sự tham dự của Bộ trưởng phụ trách lao động các quốc gia thành viên ASEAN. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam với vai trò là Chủ tịch ASEAN, đã cùng các nước thành viên ASEAN vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 16 – một sự kiện trọng đại của ASEAN năm 2010.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và đánh giá cao việc Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 21 đã lựa chọn chủ đề của Hội nghị là “Phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi và phát triển kinh tế” và tập trung trao đổi về các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thông qua Kế hoạch hành động của Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2010-2015 với nhiều nội dung quan trọng như: phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy việc làm bền vững; phúc lợi xã hội và bảo trợ xã hội; công bằng xã hội; thúc đẩy và bảo vệ quyền của lao động di cư. Đây là chủ đề và những nội dung thiết thực góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác ASEAN về xã hội nói chung và lĩnh vực lao động nói riêng, đồng thời cũng phù hợp với những mục tiêu về việc làm bền vững và công bằng xã hội mà Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) khởi xướng.

Thủ tướng tin tưởng, tại Hội nghị lần này, các vị Bộ trưởng, các chuyên gia sẽ tập trung thảo luận thông qua được Kế hoạch hành động của Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2010 – 2015; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các ý tưởng mới và cùng nhau thống nhất đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra về Lao động – Việc làm hiện nay, vì mục tiêu trước mắt, cùng như lâu dài là tạo việc làm và thu nhập ổn định, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong các Quốc gia Thành viên ASEAN, góp phần tích cực giải quyết những tác động tiêu cực về mặt xã hội của khủng hoảng tài chính – kinh tế thế giới vừa qua; hiện thực hóa mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Việt Nam coi phát triển xã hội, trong đó xóa đói giảm nghèo, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm là một trong những nội dung ưu tiên hàng đầu trong Chiến lược phát triển bền vững. Trong nhiều năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam, sự nỗ lực của toàn xã hội, hệ thống chính sách về an sinh và phúc lợi xã hội ngày càng hoàn thiện, nhiều chương trình, dự án về phát triển xã hội đã được thực hiện và mang lại kết quả thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống hiện nay còn 11%, tỷ lệ lao động xã hội đã qua đào tạo tăng lên đạt khoảng 40%, các lĩnh vực y tế, giáo dục cũng có nhiều tiến bộ.


Hiện nay, trong việc tiếp tục thực hiện các chương trình dự án xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chung ở cấp quốc gia, chúng tôi còn lựa chọn một số chương trình, Đề án để tập trung nguồn lực và tạo bước đột phá mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực này như: Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững 62 huyện nghèo; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 – 2020; đồng thời đang xây dựng Chiến lược an sinh xã hội đến năm 2020 và triển khai thực hiện hệ thống an sinh xã hội đối với dân cư nông thôn thời kỳ 2011- 2020. Việt Nam luôn đánh giá cao sự hợp tác giúp đỡ của cộng đồng quốc tế và khu vực”.

Hội nghị lần này sẽ tập trung vào việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hành động của các Bộ trưởng ASEAN giai đoạn 2005-2010 và phương hướng triển khai kế hoạch của các Bộ trưởng Lao động ASEAN trong thời gian tới; trao đổi, chia sẻ và xác định các lĩnh vực ưu tiên của ALMM trong năm 2010; xem xét việc thông qua một số văn kiện liên quan đến hoạt động của ALMM trong thời gian tới.

Sau buổi lễ khai mạc, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 21 gồm các Bộ trưởng Lao động ASEAN+8 và Tổng thư ký ASEAN+3;  Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN+3 (các Bộ trưởng Lao động ASEAN+8 và Tổng thư ký ASEAN+3) và Hội nghị Bộ nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN +3 (các Bộ trưởng Lao động ASEAN+3, Tổng thư ký ASEAN+3).

Hội nghị Bộ trưởng lao động ASEAN  21 diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đã có những dấu hiệu phục hồi đầu tiên. Chính vì vậy, việc thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẽ là ưu tiên hàng đầu của các nước thành viên, đặc biệt trong đó nhấn mạnh đến cải thiện các chính sách đối với lao động, tăng cường hợp tác trong khu vực với mục tiêu đưa ASEAN trở thành một khu vực sớm phục hồi tăng trưởng và phát triển bền vững trên cơ sở tạo công ăn việc làm lâu dài cho người lao động và giảm đói nghèo./.

 

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN