Huy động nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo đạt 4.761,58 tỷ đồng đến năm 2025

07/12/2023 - 10:12

BDK.VN - UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh, UBND các huyện, thành phố về tập trung huy động nguồn lực thực hiện tín dụng chính sách xã hội (TDCSXH) đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2030 theo Đề án số 7379/ĐA-UBND ngày 29-11-2023 của UBND tỉnh.

Giải ngân vốn tín dụng chính sách xã hội cho người dân huyện Ba Tri.

Giải ngân vốn tín dụng chính sách xã hội cho người dân huyện Ba Tri.

Mục tiêu cụ thể của đề án là tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình TDCSXH đến năm 2025 tại Bến Tre đạt 4.761,58 tỷ đồng và đạt 7.781,58 tỷ đồng vào năm 2030. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCSXH, hằng năm ngân sách địa phương ủy thác nguồn vốn để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác chiếm khoảng 15% - 20% tăng trưởng dư nợ tín dụng chung của NHCSXH. Nguồn vốn ủy thác địa phương sang Chi nhánh NHCSXH tỉnh đạt 454.67 tỷ đồng (tương đương gần 10% tổng nguồn vốn) vào năm 2025 và đạt 1.184.67 tỷ đồng (tương đương 15% tổng nguồn vốn) vào năm 2030.

Giải quyết cho 577.707 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay. Trong đó, 14.582 hộ nghèo, 22.985 hộ cận nghèo, 15.640 hộ mới thoát nghèo, 40.554 hộ gia đình học sinh, sinh viên, 268.388 hộ vay xây công trình nước sạch và vệ sinh môi trưởng nông thôn, 160.636 lao động tạo việc làm tại địa phương, 8.377 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, 43.338 hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, 1.060 thương nhân vùng khó khăn và 2.147 người vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị đĩnh 49/2021 /NĐ-CP của Chính phủ.

Giai đoạn 2002 - 2022, nguồn vốn TDCSXH tại Bến Tre được tỉnh đánh giá là chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, vốn ủy thác địa phương sang NHCSXH còn thấp (đạt 3,4% tổng nguồn vốn), trong khi đó Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 nguồn vốn ủy thác địa phương đạt 15% tổng nguồn vốn thực hiện TDCSXH.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN