Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện tốt công tác phòng, chống ma tuý

20/02/2008 - 21:20
Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu ý kiến kết luận hội nghị - Ảnh: Website Chính phủ.

Ngày 20/2, tại Hà Nội, các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý. Tham dự hội nghị có lãnh đạo 64 tỉnh, thành phố trên toàn quốc và đại diện của các Bộ, ban ngành trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Bí Thư Trung ương Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân của nhiều địa phương trong cả nước đã đạt được đối với công tác đấu tranh, phòng chống ma tuý trong 10 năm qua. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh "Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn và kiềm chế sự gia tăng tệ nạn ma tuý, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc".

Bên cạnh đó, đồng chí Trương Tấn Sang cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 06 như: Một số cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm, coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý; còn cho đây là nhiệm vụ của chính quyền và cơ quan chuyên trách; việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị ở một số nơi còn chậm và chưa thường xuyên; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị với ban chỉ đạo và cơ quan thường trực phòng, chống ma tuý các cấp trong kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị...

Từ tình hình thực tế đối với công tác đấu tranh phòng chống ma tuý, đồng chí Trương Tấn Sang chỉ rõ " công tác phòng chống ma tuý ở nước ta phải được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt một cách trực tiếp, toàn diện của các cấp uỷ đảng, với tinh thần quyết tâm cao, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ này".

Thực hiện cho được mục tiêu “ngăn chặn, kiềm chế, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma tuý”

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian tới, đồng chí Trương Tấn Sang yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Thứ nhất: Sau Hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ ban hành chỉ thị mới “Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới”. Các cấp uỷ đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương cần tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung của Chỉ thị, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích