IM Group Bến Tre đồng hành khởi nghiệp

23/02/2021 - 21:09

Năm 2020, IM Group Bến Tre - Trung tâm Phát triển thương mại và chuyển đổi số đã phối hợp với Sở Công Thương tập huấn “Chuyển đổi số và xây dựng hệ thống kinh doanh online thành công trên sản giao dịch thương mại điện tử năm 2020”; thực hiện 29 website cho doanh nghiệp/hợp tác xã tại Bến Tre; 3 lớp truyền thông khởi nghiệp năm 2020; hỗ trợ 10 doanh nghiệp Bến Tre đang sản phẩm lên sàn thương mại điện tử shop.vnexpress.net; đào tạo thương mại điện tử cho cán bộ đoàn, hợp tác xã, câu lạc bộ khởi nghiệp tiên phong, YBA…

Mục tiêu năm 2021, IM Group Bến Tre tiếp tục phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể, thực hiện 100 website cho doanh nghiệp/hợp tác xã; 20 lớp đào tạo thương mại điện tử cho cán bộ đoàn, hợp tác xã, câu lạc bộ khởi nghiệp tiên phong, hỗ trợ 30 doanh nghiệp Bến Tre quản trị bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

C. Trúc

Chia sẻ bài viết
Từ khóa IM Group Bến Tre

BÌNH LUẬN