Kết quả giám sát về chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã

26/09/2022 - 10:49

BDK - Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa kết thúc đợt giám sát việc thực hiện CĐS cấp huyện, cấp xã tại các huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách và Châu Thành. Đoàn giám sát tiến hành giám sát trực tiếp tại UBND huyện Châu Thành, UBND các xã: Tân Hội (Mỏ Cày Nam), Long Thới (Chợ Lách), Tân Thạch (Châu Thành), Phước Mỹ Trung (Mỏ Cày Bắc) và Sở Thông tin và Truyền thông. Qua giám sát cho thấy, nhiều địa phương đã tổ chức triển khai, quán triệt khá tốt, nhưng cũng còn nhiều bất cập cần tiếp tục chấn chỉnh.

Đoàn công tác HĐND tỉnh giám sát chuyển đổi số tại xã Long Thới (Chợ Lách). Ảnh: CTV

Đoàn công tác HĐND tỉnh giám sát chuyển đổi số tại xã Long Thới (Chợ Lách). Ảnh: CTV

Thí điểm chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã

Theo kế hoạch thực hiện thí điểm CĐS cấp huyện, cấp xã, UBND tỉnh đã chọn huyện Châu Thành và huyện Bình Đại thí điểm CĐS cấp huyện; chọn 9 xã gồm: Long Thới, Bình Thới, Mỹ Thạnh, Phú Lễ, An Định, Phước Mỹ Trung, Thạnh Phong, Tân Thạch, Phú Nhuận và phường An Hội thí điểm CĐS cấp xã. Tổng kinh phí đã chi cho các hoạt động thí điểm CĐS cấp huyện, cấp xã năm 2021 là 19,686 tỷ đồng. Qua thời gian thực hiện thí điểm CĐS đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Mạng lưới bưu chính, viễn thông đã được đầu tư, đảm bảo thông tin liên lạc trong nước và quốc tế; đảm bảo cung cấp các dịch vụ với chi phí phù hợp và độ tin cậy cao. Toàn tỉnh có 1.530 vị trí lắp đặt trạm thu phát sóng di động (BTS); tuyến truyền dẫn cáp quang kéo đến 985 ấp, khu phố; tỷ lệ dân số được phủ sóng 3G, 4G đạt trên 98%; 80% cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã được trang bị máy tính kết nối mạng nội bộ và Internet băng thông rộng để phục vụ công việc. 9 huyện, thành phố có phòng họp trực tuyến và 157 xã, phường, thị trấn được hỗ trợ máy tính xách tay phục vụ họp trực tuyến thông qua phần mềm.

100% cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã được cấp tài khoản và sử dụng thư điện tử công vụ, hệ thống quản lý văn bản và điều hành. 100% lãnh đạo huyện, thành phố, các phòng, ban huyện, UBND cấp xã được cấp chữ ký số chuyên dùng. 100% các cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Tỷ lệ văn bản điện tử gửi, nhận liên thông hoàn toàn qua môi trường mạng đạt từ 90% trở lên; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã đã được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và tích hợp vào cổng dịch vụ công quốc gia. Phần lớn người dân, doanh nghiệp được tuyên truyền, hướng dẫn về CĐS và tiếp cận các chương trình thanh toán không dùng tiền mặt.

UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thí điểm Tổ CĐS cộng đồng, ban hành quyết định thành lập Tổ CĐS cộng đồng từ cấp huyện, xã đến ấp, khu phố. Toàn tỉnh đã có quyết định thành lập 9 tổ CĐS cộng đồng cấp huyện, thành phố, 129 tổ CĐS cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn và 427 tổ CĐS cộng đồng ấp, khu phố với hơn 4.000 thành viên tham gia. Tổ CĐS cộng đồng tại các huyện, thành phố đã được Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn hoạt động và chuyển các nội dung tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông để nghiên cứu, vận dụng trong quá trình hoạt động.

Những hạn chế và giải pháp

Theo Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn, qua khảo sát cho thấy, một vài cơ quan, đơn vị, địa phương ban đầu triển khai thực hiện CĐS còn lúng túng. Xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện chung chung, chưa phù hợp với thực tiễn của ngành, địa phương.

Mặc dù 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã đã được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và tích hợp vào cổng dịch vụ công quốc gia nhưng hầu hết đều do công chức làm thay, thực tế người dân vẫn nộp hồ sơ giấy, từ đó gây áp lực cho công chức trong giải quyết thủ tục hành chính (vừa giải quyết hồ sơ, vừa nhập hồ sơ vào hệ thống thay cho người dân). Tỷ lệ người dân tiếp cận và sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt còn thấp, nhất là ở khu vực nông thôn. Hạ tầng và nền tảng số chưa đáp ứng yêu cầu; hệ thống mạng và một số phần mềm, nhất là phần mềm liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tốc độ chậm, ảnh hưởng đến thời gian nhập hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Một số trang thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động của huyện, xã đã được trang bị lâu, công nghệ lạc hậu, xuống cấp nên khó khăn trong việc ứng dụng các nền tảng CĐS, nhất là đối với cấp xã. Trình độ, năng lực, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức tham mưu, hướng dẫn thực hiện CĐS chưa đồng đều, đặc biệt là đối với cấp huyện và cơ sở.

Để nâng cao chất lượng công tác CĐS, các sở, ngành liên quan phối hợp khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện CĐS năm 2022 cho các địa phương. Tập trung thực hiện nhiệm vụ CĐS của các ngành theo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ về CĐS tỉnh năm 2022 của Ban Chỉ đạo CĐS cấp tỉnh, nhất là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Hàng năm, xem xét lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện CĐS của ngành, địa phương làm một trong những tiêu chí đánh giá đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hỗ trợ các ngành và địa phương thực hiện nhiệm vụ CĐS năm 2022. Phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo cho các thành viên Tổ CĐS cộng đồng cấp huyện, cấp xã. Thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động của Tổ CĐS cộng đồng, quản lý tốt hệ thống hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo CĐS và hoạt động của Tổ CĐS cộng đồng các cấp. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đến cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để được hỗ trợ, hướng dẫn. Chỉ đạo các ngành, UBND xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa của CĐS đối với sự phát triển kinh tế, xã hội.

Huỳnh Văn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN