Kết quả nổi bật sau hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh

22/07/2015 - 07:48
Ông Lê Văn Quyền - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho cán bộ Công đoàn chuyên trách. Ảnh: TR. Q

86 năm là chặng đường vô cùng vẻ vang của giai cấp công nhân (GCCN) và tổ chức Công đoàn (CĐ) Việt Nam, trong đó có GCCN và tổ chức CĐ Bến Tre. CĐ tỉnh đã trải qua 9 kỳ đại hội, tổ chức CĐ và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) không ngừng được củng cố, phát triển, lớn mạnh cả về tư tưởng, tổ chức và mục tiêu hoạt động. Từ đó, vị trí, vai trò của GCCN và tổ chức CĐ tỉnh từng bước được khẳng định trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, tạo niềm tin sâu sắc của đoàn viên, CNVCLĐ và các tầng lớp xã hội đối với tổ chức CĐ tỉnh nhà.

Từ xây dựng tổ chức vững mạnh

Toàn tỉnh hiện có 1.133 CĐ cơ sở, với 71.386 đoàn viên trên tổng số 81.285 CNVCLĐ. Đội ngũ CNVCLĐ tỉnh tiếp tục nâng lên về số lượng và chất lượng, nhất là lực lượng công nhân, lao động (CNLĐ) trong các khu công nghiệp và doanh nghiệp ngoài nhà nước. Hàng năm, số CĐ cơ sở đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc đạt trên 90%, số CĐ cấp trên cơ sở đạt vững mạnh trở lên chiếm 100%. Hàng năm, có trên 97% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên được học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của CĐ, các chính sách, pháp luật của Nhà nước; trên 90% CNLĐ trong các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động. Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có 579 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được biểu dương, khen thưởng từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.

Từ sau Đại hội IX CĐ tỉnh đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 69 CĐ cơ sở, trong đó có 64 đơn vị khu vực ngoài nhà nước; kết nạp mới 13.507 đoàn viên, đạt 75,04% so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “5 không, 3 sạch”… thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ hưởng ứng và hoạt động đi vào chiều sâu. Mỗi năm có trên 80% nữ đạt “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. CĐ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương giới thiệu trên 15.000 nữ cán bộ, công chức, đoàn viên về tham gia sinh hoạt Hội nơi cư trú. Công tác tài chính CĐ và hoạt động kiểm tra CĐ cũng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cho hoạt động quản lý, điều hành của các Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐ đạt hiệu quả tốt.

 Năm 2014, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xét tặng 21 cờ thi đua dẫn đầu và xuất sắc cho các đơn vị, tặng 1.131 bằng khen toàn diện cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Đầu năm 2015, để tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, LĐLĐ các huyện, thành phố, CĐ ngành và LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai đoạn 2010-2015, phát động phong trào Thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giai đoạn 2015-2020, có 1.930 điển hình tiêu biểu tham dự, 382 cá nhân xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng; đã xét chọn 1 tập thể và 4 cá nhân xuất sắc nhất về dự Đại hội Thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ IX do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức. Các đơn vị đã hoàn thành gắn biển 6 công trình chào mừng Tháng Công nhân năm 2015 và Đại hội Đảng các cấp.

Đến chăm lo quyền và lợi ích cho đoàn viên

Công tác tham gia quản lý và hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức CĐ đối với đoàn viên, người lao động được nâng lên, nhất là từ khi Bộ luật Lao động và Luật CĐ năm 2012 được ban hành. Các CĐ cơ sở luôn thể hiện vai trò chủ động, nòng cốt, phối hợp cùng chính quyền, chủ doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức (đạt 100%), hội nghị người lao động (đạt trên 90%). Hàng năm, các cấp CĐ đã tích cực tham gia với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát trên 200 doanh nghiệp trong tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật lao động, chế độ, chính sách liên quan đến CNLĐ. CĐ phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện định kỳ một quý một lần và tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh với đại diện CNLĐ toàn tỉnh (định kỳ hai năm một lần) để “Nghe công nhân nói và nói công nhân nghe”, nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ những bức xúc, khó khăn, vướng mắc của công nhân trong việc làm, sinh hoạt, đời sống để tiến tới xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, tiến bộ, hạn chế thấp nhất tình trạng ngừng việc, đình công.

Công tác chăm lo đời sống, an sinh xã hội đối với đoàn viên, CNVCLĐ được quan tâm thực hiện bằng nhiều nguồn lực. Mỗi năm, số tiền vận động đóng góp, hỗ trợ lên đến hàng tỷ đồng, góp phần chia sẻ, giúp đỡ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, nan y… Đặc biệt, sau gần 8 năm vận động thành lập Quỹ “Mái ấm CĐ”, CĐ đã xét hỗ trợ xây mới và sửa chữa 334 căn “Mái ấm CĐ” cho CNVCLĐ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Quốc Bình

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN