Kết quả thực hiện Nghị quyết Huyện ủy Chợ Lách 6 tháng đầu năm 2022

04/07/2022 - 05:43

BDK - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Lách tập trung quán triệt sâu sắc chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” gắn với thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, huyện chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự “đồng thuận” về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực.

Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Nguyễn Văn Đảm trao giấy khen cho tập thể và cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Quỳnh Anh

Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Nguyễn Văn Đảm trao giấy khen cho tập thể và cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Quỳnh Anh

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

6 tháng đầu năm 2022, huyện triển khai thực hiện các chỉ tiêu xây dựng Đảng cơ bản bảo đảm tiến độ. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy nắm chắc, hiểu sâu, đồng thuận cao, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo phương thức xây dựng “điể̉n hình”, học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”. 100% đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đăng ký nội dung thi đua “Đồng khởi mới”, với nội dung cụ thể trong năm 2022. Huyện tập trung xây dựng 3 “điển hình” trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và 3 “điển hình” trong phát triển kinh tế - xã hội để có giải pháp học tập, làm theo và vượt qua, đưa phong trào thi đua “Đồng khởi mới” năm 2022 từng bước đi vào thực chất.

Huyện ủy tập trung củng cố kiện toàn bộ máy hoạt động của các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc. Phát triển đảng viên mới 38/70 người, đạt 54,3%. Tổ chức thẩm định chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện các ấp, khu phố, gồm: 5 chi bộ và đạt 4 chi bộ. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021. Tiếp tục phát huy tốt vai trò vận động quần chúng và tham gia cùng cơ sở để vận động nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường. Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Kinh tế - xã hội khởi sắc

Kinh tế - xã hội được duy trì phát triển. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, thương mại, dịch vụ được phục hồi. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và thực hiện chính sách an sinh xã hội có tiến bộ. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Sản lượng trái cây thu hoạch ước đạt 67/108 ngàn tấn, đạt 62% chỉ tiêu. Sản phẩm cây giống các loại 21,3/17,2 triệu cây, đạt 123,8% kế hoạch. Sản lượng hoa kiểng 8,2/12 triệu sản phẩm, đạt 68,3% kế hoạch. Chăn nuôi trên địa bàn ổn định, không có dịch bệnh xảy ra.

Huyện đầu tư các tuyến giao thông nông thôn, xây dựng 1,2km đường bê-tông và 2 cây cầu. Hoàn thành và đưa vào sử dụng 12/14 công trình từ nguồn vốn đầu tư công năm 2021. Tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 26,5 tỷ đồng, đạt 55,7%. Tổng chi cân đối ngân sách hơn 150,8 tỷ đồng, đạt 39%.

Huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi đạt mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Có 11 xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục trung học. Từ đầu năm 2022 đến nay, có 5 trường được công nhận mới đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số toàn huyện có 20/37 trường.

Công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công được thực hiện đầy đủ đảm bảo quy định. Huyện xây dựng, bàn giao 12 căn nhà tình thương. Du lịch có nhiều khởi sắc, nhu cầu tham quan làng hoa, mua hoa kiểng trong dịp Tết rất lớn, đã thu hút trên 14 ngàn lượt khách nội địa, tăng 42,05% so với cùng kỳ.

Theo kết quả mới được thông qua, các xã Hưng Khánh Trung B, Phú Sơn, Vĩnh Thành, Sơn Định đã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tiếp tục duy trì gắn với thực hiện chương trình xây dựng xã, huyện nông thôn mới nâng cao. Toàn huyện có 97,81% hộ gia đình văn hóa. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các hoạt động văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2022, Huyện ủy chú trọng lãnh đạo các cấp ủy đảng, tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt chủ đề, mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Tỉnh ủy, Huyện ủy năm 2022 và phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung quyết liệt xây dựng chi bộ ấp, khu phố đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố những tổ chức cơ sở đảng còn chuyển biến chậm.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN