Kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 tại Bến Tre

02/10/2009 - 08:21
Ông Nguyễn Quốc Bảo trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: T.Lập

* Dân số giảm bình quân 0,3%/năm

Ngày 28-9-2009, Ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Tổng điều tra dân số và nhà ở diễn ra từ ngày 1-4-2009. Kết quả sơ bộ được báo cáo như sau: Qua tổng điều tra, toàn tỉnh có 358.966 hộ với 1.254.589 nhân khẩu. So với năm 1999, số hộ trên địa bàn tỉnh tăng 19,41% (tăng 1,8%/năm) nhưng số nhân khẩu giảm 3,42% (giảm bình quân 0,3%/năm), bình quân chỉ 3,5 nhân khẩu/hộ (năm 1999 là 4,32 nhân khẩu/hộ). Xét về góc độ qui mô dân số, Bến Tre đứng thứ 23/63 tỉnh, thành (so với khu vực ĐBSCL đứng thứ 7/13). Kết quả này cho thấy Bến Tre là 1 trong 5 tỉnh có tỷ lệ dân số giảm nhiều nhất nước (giảm 44.370 người, nhiều nhất là huyện Mỏ Cày: 23.394 người).
Về mật độ dân số, hiện có 532người/km2, so với năm 1999 giảm 14 người/km2 (huyện Thạnh Phú có mật độ thấp nhất là 287người/km2, cao nhất là thành phố Bến Tre với 1.726 người/km2). Như vậy, tỉnh chỉ có 10,03% dân sống ở thành thị-đây là con số rất thấp (Bến Tre là 1 trong 4 tỉnh, thành trên toàn quốc có tỷ lệ dân số ở khu vực thành thị thấp nhất). Về góc độ tỷ số giới tính (được tính số nam/100nữ), qua bốn cuộc tổng điểu tra, tỷ số giới tính, đều ở dưới 100, cụ thể năm 1989 là 88,79/100 nữ; năm 1999 là 93,7/100 nữ; năm 2009 là 96,4/100 nữ. So với mặt bằng chung cả nước, tỷ số giới tính của tỉnh ở mức thấp (cả nước là 98,1; khu vực là 99). Tuy nhiên, so với đơn vị huyện, thành phố trong tỉnh, mức chênh lệch này khá cao, cụ thể thành phố Bến Tre là 90,13, còn Ba Tri là 99,99.
Một trong những nguyên nhân kéo giảm dân số tỉnh là số người trong độ tuổi lao động di dân, lập nghiệp… ở ngoài tỉnh.
Đến năm 2010, khi có kết quả về nhà ở, trình độ học vấn, tuổi thọ bình quân… tỉnh sẽ có chiến lược hoạch định phát triển kinh tế-xã hội trong những năm tiếp theo.

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN