Kết quả tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ

21/02/2014 - 07:54

Đại biểu tham quan cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống mang nhãn hiệu tập thể “Cái Mơn”.

Được sự hỗ trợ của Văn phòng Chương trình 68 (Cục Sở hữu trí tuệ), sự cho phép của UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Trung tâm Thông tin KH&CN đã chủ trì thực hiện Dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ (SHTT) trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bến Tre” với tên gọi “SHTT và cuộc sống”.

Nội dung chính của Dự án là xây dựng chương trình truyền hình chuyên sâu về SHTT được phát sóng trên Đài PT&TH Bến Tre; thực hiện chuyên mục hỏi - đáp về SHTT trên 12 số bản tin KH&CN; phát hành 2 số tờ rơi (500 tờ/lượt) gửi đến 1.000 doanh nghiệp trong tỉnh để quảng bá về nội dung và thời gian phát sóng trên Đài PT&TH. Theo đó, chương trình được phát sóng trên Đài PT&TH hàng tháng và hàng quý, mỗi chương trình được phát sóng 2 lần, mỗi lần 15 phút, riêng các buổi tọa đàm 20 phút. Chương trình tháng gồm có bản tin chuyên đề, tiểu phẩm truyền hình, hỏi - đáp pháp luật. Chương trình hàng quý gồm có phóng sự truyền hình, tọa đàm. Số lượng các thể loại được phát sóng gồm 24 bản tin, 24 tiểu phẩm truyền hình, 24 chuyên mục hỏi - đáp, 4 phóng sự và 4 buổi tọa đàm. Ngoài ra, Dự án còn tổ chức hội thảo nhằm đánh giá kết quả và đề xuất nhân rộng mô hình Dự án Tuyên truyền, phổ biến kiến thức SHTT trên Đài PT&TH tỉnh Bến Tre.

Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT đã góp phần nâng cao nhận thức về quyền SHTT cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tuy mới triển khai thực hiện năm 2012 nhưng bước đầu đã có tác động tích cực đến đời sống xã hội, cụ thể có 3.331 tin nhắn khán giả tham gia trả lời các tình huống đúng/sai của chương trình qua hộp thư thoại 6540, trong đó có 2.293 tin nhắn trả lời đúng. Qua đó, đã thúc đẩy việc đăng ký nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu nhằm tăng thêm uy tín cũng như chất lượng sản phẩm có xuất xứ tại Bến Tre, có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Mặt khác, thông qua Dự án, các doanh nghiệp có ý thức hơn trong việc đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, theo số liệu thống kê của Phòng Quản lý Chuyên ngành - Sở KH&CN, năm 2012 đã hướng dẫn 111 lượt hồ sơ xác lập quyền SHTT và Cục SHTT đã tiếp nhận 140 hồ sơ đăng ký, tăng 33,33% so với năm 2011.

Chương trình SHTT và cuộc sống không chỉ tuyên truyền, phổ biến kiến thức mà còn là diễn đàn để các doanh nghiệp quảng bá và khẳng định thương hiệu của mình, đáp ứng được lợi ích lâu dài của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Kết quả của Dự án giúp cho cộng đồng càng hiểu thêm về Luật SHTT đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Dự án có tính sáng tạo, cung cấp thông tin cho nhiều đối tượng, có tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội, được Hội đồng nghiệm thu và xếp loại khá.

Bài, ảnh: Kim Tuyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN