Kết thúc Đợt 1 theo hình thức trực tuyến tại Nhà Quốc hội

26/10/2020 - 22:05

Trong thời gian buổi sáng và nửa buổi chiều ngày 26-10-2020, các đại biểu Quốc hội nghe các báo cáo của Chính phủ, các cơ quan tư pháp; nghe báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 26-10, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ sáu và cũng là ngày làm việc cuối cùng của Đợt 1 theo hình thức trực tuyến tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Trong thời gian buổi sáng và nửa buổi chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội nghe các báo cáo của Chính phủ, các cơ quan tư pháp; nghe báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2020 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2020; Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Sau các báo cáo này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày: Báo cáo thẩm tra về các báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2020; Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu thống nhất với nhiều nội dung của các báo cáo.

Trên cơ sở ghi nhận những kết quả đạt được trên các mặt về công tác tư pháp; công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án, phòng, chống tham nhũng, nhiều ý kiến đã phân tích làm rõ những vấn đề đặt ra đối với các công tác này.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trình bày báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trình bày báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Sau thảo luận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã phát biểu, làm rõ một số vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm.

Thời gian còn lại của buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thảo luận trực tuyến về nội dung này, các ý kiến đại biểu phát biểu cơ bản thống nhất với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về sự cần thiết ban hành Nghị quyết.

Nhiều đại biểu đã cho ý kiến về tên gọi của dự thảo Nghị quyết; về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; về nghiên cứu, đề xuất đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố để đảm bảo thực hiện tốt chức năng đại diện, quyền dân chủ của người dân và việc kiểm soát quyền lực đối với chính quyền ở quận, phường; về tên gọi, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Nhân dân quận, Ủy ban Nhân dân phường; về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; về bố cục của dự thảo Nghị quyết; thời gian thực hiện Nghị quyết; việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, nội dung này sẽ tiếp tục được thảo luận vào chiều 12-11-2020.

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Đợt 2 Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 2 – 17-11-2020.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN