Khắc phục hạn chế, tạo chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ

25/06/2018 - 07:03

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Huyện ủy Ba Tri đã lãnh đạo hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc và nêu cao tinh thần tiến công, quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần năm “tăng tốc” 2018. Qua đó, tạo sự chuyển biến về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Trai - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển. Cụ thể, sản xuất nông nghiệp khá thuận lợi và chuyển biến tích cực, năng suất, sản lượng đạt khá (sản lượng lúa thu hoạch 108.625 tấn, đạt 95,49% nghị quyết). Huyện đã thực hiện chuyển đổi 16ha đất giồng, vườn tạp và tiếp tục thực hiện các nội dung về xây dựng, hoàn thiện chuỗi giá trị trên 5 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện theo kế hoạch. Có 17 xã triển khai và duy trì thực hiện dự án bò sữa; hiện có 122 con bò sữa F2 đang khai thác sữa, đạt 1.200kg/ngày.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và hoạt động thương mại - dịch vụ duy trì phát triển ổn định; thu - chi ngân sách bảo đảm theo chỉ tiêu dự toán. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Trong xây dựng nông thôn mới, huyện có 4 xã (Tân Thủy, Mỹ Nhơn, An Ngãi Trung, Mỹ Hòa) được công nhận xã nông thôn mới; 3 xã (An Phú Trung, Vĩnh An, Mỹ Chánh) đạt 15 tiêu chí, nhiều xã đạt từ 10 - 12 tiêu chí.

Theo ông Nguyễn Văn Trai, bên cạnh các kết quả, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng ra nhân dân một vài nơi còn hạn chế, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Xây dựng đô thị, xây dựng nông thôn mới còn gặp khó khăn trong việc huy động các nguồn lực để thực hiện. Kinh tế tập thể phát triển còn chậm, hoạt động của một số hợp tác xã chưa đi vào thực chất. Doanh nghiệp khởi nghiệp và hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp số lượng chưa nhiều; việc vận động hộ kinh doanh đủ điều kiện lên doanh nghiệp còn khó khăn.

Thời gian tới, huyện tiếp tục khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Trong đó, tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và đô thị; chủ động công tác tiêm phòng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; thực hiện tốt dự án bò sữa và thành lập hợp tác xã bò sữa; theo dõi chặt chẽ tình hình nhập và thả nuôi tôm thâm canh, củng cố các ban quản lý vùng nuôi; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ và tập trung thực hiện chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

“Các chính sách đền ơn đáp nghĩa, công tác xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị, các chương trình y tế quốc gia và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ chuẩn mực của đội ngũ y, bác sĩ trong việc khám, chữa bệnh cho nhân dân… cũng sẽ được tập trung thực hiện” - ông Nguyễn Văn Trai cho biết thêm.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN