Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên khóa III năm 2011

17/05/2011 - 16:20

Ngày 14-5-2011, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên khóa III năm 2011, cho 121 học viên của 27 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 4 ngày (14, 15, 20, 21-5-2011), với các nội dung: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục đích của lớp bồi dưỡng nhằm giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được biết, đây là lớp bồi dưỡng đầu tiên của Đảng ủy Khối trong năm 2011. Chỉ tiêu phát triển đảng viên mới của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp năm 2011 là 150 đảng viên.

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN