Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung tại huyện Chợ Lách năm 2020

03/12/2020 - 20:19

BDK.VN - Ngày 3-12-2020, Trường Chính trị tỉnh phối hợp Huyện ủy Chợ Lách tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính hệ không tập trung tại huyện Chợ Lách năm 2020. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cao Văn Dũng đến dự.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị Cao Văn Dũng phát biểu tại lễ khai giảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hiệu trưởng Trường Chính trị Cao Văn Dũng phát biểu tại lễ khai giảng.

Lớp có 55 học viên là đảng viên, cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh chủ chốt ở các đơn vị ban ngành huyện, trường học và các xã, thị trấn.

Trong khoảng thời gian 1 năm, với 1.064 tiết học, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; lý luận về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa; đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội và những nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường Chính trị Bến Tre Cao Văn Dũng nhấn mạnh: Vai trò của lý luận chính trị trong nâng cao sự hiểu biết sâu sắc về tư tưởng Hồ Chí Minh, về các đường lối chủ trương của Đảng, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị, nâng cao thế giới quan và phương pháp luận của mỗi cán bộ, đảng viên. Hiệu trưởng Trường Chính trị Cao Văn Dũng đề nghị: Mỗi học viên cần phải nhận thức rõ việc học tập, nâng cao trình độ, trong đó có học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Mỗi học viên cần phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nội dung chương trình lớp học, gắn lý luận với thực tiễn công tác nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN