Khai mạc Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

22/07/2015 - 07:51
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Q.H

Trong hai ngày, 21 và 22-7-2015, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự đại hội có đồng chí Trương Duy Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; cùng 147 đại biểu chính thức đại diện cho 2.243 đảng viên ở 39 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Sản xuất, kinh doanh ổn định, phát triển

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Khối doanh nghiệp (DN) tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết trong bối cảnh kinh tế đất nước và tỉnh nhà gặp nhiều khó khăn; phương thức lãnh đạo Đảng, đoàn thể trong khối còn mới mẻ, nhưng với sự nỗ lực, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các cấp ủy cơ sở đã phát huy vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được nổi bật nhất là tình hình sản xuất kinh, doanh ổn định và phát triển, góp phần giải quyết việc làm, thực hiện an sinh xã hội và phát triển kinh tế tỉnh nhà. Công tác xây dựng Đảng ngày càng chuyên sâu và có chiều hướng phát triển tốt.

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng năm có trên 80% DN trong Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổng giá trị nộp ngân sách trong 5 năm qua trên 3.500 tỷ đồng; đầu tư trang thiết bị và đổi mới công nghệ với tổng giá trị 1.650 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho gần 30 ngàn lao động, đóng góp an sinh xã hội trên 275 tỷ đồng (nguồn đóng góp của Trung ương thông qua các DN trong Khối là 154 tỷ đồng) xây dựng 4.398 nhà tình nghĩa, tình thương; xây dựng nhiều công trình cầu đường, điện thắp sáng, nước sinh hoạt nông thôn, góp phần tăng thêm nguồn lực cho chính sách xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Công tác xây dựng Đảng trong Khối được chú trọng, triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên; mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 787 đảng viên mới, 1.193 đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 254 cấp ủy viên cơ sở. Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, thành lập mới 8 tổ chức đảng, trong đó có Đảng bộ cơ sở Các khu công nghiệp, bước đầu hoạt động ổn định và có chiều hướng phát triển tốt. Kết nạp 817 đảng viên mới (đạt 136,16% so với nghị quyết). Đảng bộ Khối hiện có 39 tổ chức cơ sở đảng, với 2.243 đảng viên. Qua kết quả đánh giá tổ chức cơ sở đảng, hàng năm bình quân có gần 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó đạt trong sạch tiêu biểu là 26,92%. Tính đến nay, trong Khối có 38 tổ chức công đoàn với 21.311 công đoàn viên; có 29 đoàn cơ sở với 1.638 đoàn viên. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện tốt. Hoạt động của các đoàn thể có sự chuyển biến tích cực.

Mục tiêu nhiệm kỳ mới

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và đánh giá tình hình trong thời gian tới, Đảng bộ Khối DN tỉnh đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò hạt nhân chính trị; xây dựng cộng đồng DN đoàn kết, hội nhập và phát triển bền vững”. Để thực hiện được mục tiêu này, Đảng bộ đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trong đó tập trung lãnh đạo sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đảm bảo DN phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tích cực phối hợp với hội đồng quản trị, ban giám đốc, chủ DN để nâng cao năng lực quản trị, cấu trúc lại DN, tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, mở rộng thị phần, đảm bảo hoạt động đúng pháp luật, mạnh dạn đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo cho nhu cầu sản xuất, sản phẩm làm ra đạt tiêu chuẩn, có giá trị gia tăng cao, giữ vững uy tín thương hiệu; đồng thời, các DN, doanh nhân phải liên kết lại để xây dựng cộng đồng DN trên địa bàn đoàn kết, hội nhập và phát triển bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ Khối quan tâm là tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong phối hợp lãnh đạo DN. Thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp với điều kiện thực tế của các DN; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của các cấp ủy, nhất là nghị quyết đại hội đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và công nhân, lao động. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tăng cường đấu tranh phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững sự ổn định và phát triển đối với các tổ chức cơ sở đảng hiện có. Tăng cường vận động các nhà quản lý DN đồng thuận việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong DN. Tập trung xây dựng, phát triển mô hình Đảng bộ cơ sở Các khu công nghiệp khi đủ điều kiện nâng lên thành Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Với khí thế tiến công và phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DN tỉnh nhiệm kỳ mới và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân, lao động trong Khối DN sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trương Duy Hải chỉ đạo: Đại hội cần tập trung bàn thảo những hạn chế, thiếu sót cơ bản, mang tính chi phối; trong đó có những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua; phải làm rõ nguyên nhân chủ quan của những khuyết điểm, hạn chế đó; qua đó có giải pháp cụ thể kiên quyết khắc phục, sửa chữa.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Đảng bộ Khối phải hết sức quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Tổ chức đảng phải đồng hành cùng doanh nghiệp, qua đó để tăng cường các biện pháp nhằm tiếp tục củng cố và phát huy tốt hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở. Tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đảm bảo DN hoạt động sản xuất ngày càng hiệu quả; việc làm, đời sống, thu nhập của cán bộ, nhân viên và người lao động ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối phải sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt những khó khăn của DN; nắm được tâm tư, tình cảm trong quần chúng lao động, mạnh dạn đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh những giải pháp khả thi, phù hợp giúp DN tháo gỡ khó khăn. Đảng ủy Khối đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, qua đó vừa phát triển sản xuất, kinh doanh, vừa đẩy mạnh, tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể trong DN, đưa hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể ngày càng đi vào thực chất, phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của DN.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú ý đổi mới cách thức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục sao cho phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh của từng loại hình DN, giúp người lao động, chủ DN nắm bắt, hiểu đầy đủ nội dung chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chấp hành nghiêm túc, nhất là thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, việc đối thoại giữa người lao động với người sử dụng lao động theo Nghị định số 60 của Chính phủ. Đặc biệt, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên và công tác xây dựng, phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong các DN, nhất là DN ngoài khu vực nhà nước. Có giải pháp đột phá trong việc phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú là công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp hoặc trong các DN tập trung đông công nhân để Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

Kết thúc ngày làm việc thứ nhất, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DN tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đăng Khôi - Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN